AR Book กับเด็กปฐมวัย
  • 21 March 2017
  • 5,940
  • 0
                                                           AR Book กับเด็กปฐมวัย    &
อ่านต่อ
เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย
  • 21 March 2017
  • 12,883
  • 0
      ในยุคปัจจุบันเด็กปฐมวัย ได้เจริญเติบโตขึ้นมาในโลกของเทคโนโลยี และได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย ทั้งในแง่ของการใช้เพื่อการจัดการข้อมูล และใช้ในการศึกษา และที่กล่าวถึงโดยทั่วไป เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเด
อ่านต่อ