คำขวัญวันครู ปี 2563
  • 9 January 2020
  • 753
  • 2
คำขวัญวันครู ปี 2563           วันนี้ Edtech creation นำที่มา และคำขวัญวันครู ปี 2563 มาฝากกันค่ะ ในประเทศไทยนั้นได้มีประกาศเกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2488 ส่วน
อ่านต่อ