5 ธันวา ระลึกถึงพระคุณพ่อ
  • 27 November 2017
  • 1,796
  • 0
อ้างอิงภาพประกอบจากหนังสือนิทาน เรื่อง รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย 5 ธันวา ระลึกถึงพระคุณพ่อ ในเดือนธันวาคมของทุกปี วันที่ 5 ธันวาคม คือ วันสำคัญวันหนึ่งที่คนไทยทุกคนให้ความสำคัญและร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ มากมาย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพ
อ่านต่อ