เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย
  • 21 March 2017
  • 12,883
  • 0
      ในยุคปัจจุบันเด็กปฐมวัย ได้เจริญเติบโตขึ้นมาในโลกของเทคโนโลยี และได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย ทั้งในแง่ของการใช้เพื่อการจัดการข้อมูล และใช้ในการศึกษา และที่กล่าวถึงโดยทั่วไป เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเด
อ่านต่อ
“STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัย
  • 21 March 2017
  • 3,414
  • 1
เรื่อง : “STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัยโดย : บรรณาธิการ Ed-Tech                    เมื่อวันที่ 18 ม.ค. และ 8 ก.พ. 2557 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อ่านต่อ