ทำอย่างไร ... เมื่อลูกก้าวร้าว
  • 7 April 2017
  • 2,401
  • 0
   ทำอย่างไร...เมื่อลูกก้าวร้าว     ปัญหาด้านพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ Edtech Creation นำสาระความรู้เกี่ยวกับ ทำอย่างไร...เมื่อลูกก้าวร้าว มาฝากผู้ปกครอง เพื่อจะได้รับมือกับพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้น
อ่านต่อ