วันอาสาฬหบูชา
  • 7 July 2017
  • 1,141
  • 0
วันอาสาฬหบูชา   วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยในปี พ. ศ. ๒๕๖๐ วันมาฆบูชาตรงกับ วัน เสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๖๐วันนี้ Edtech creation จึงมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันอาสาฬห
อ่านต่อ
“กิจกรรมวันสงกรานต์”
  • 10 April 2017
  • 1,158
  • 0
“กิจกรรมวันสงกรานต์”     สงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เพราะ เป็นวันฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และยังเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยนากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ
อ่านต่อ
วันแม่แห่งชาติ ปี 2560
  • 8 August 2017
  • 17,753
  • 0
วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 อ้างอิงภาพประกอบจากหนังสือนิทาน เรื่อง นานาดีใจ      วันแม่แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของไทยที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา และวันสำคัญนี้ตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระน
อ่านต่อ