5 ธันวา ระลึกถึงพระคุณพ่อ
  • 27 November 2017
  • 1,796
  • 0
อ้างอิงภาพประกอบจากหนังสือนิทาน เรื่อง รัชกาลที่ ๙ ของชาวไทย 5 ธันวา ระลึกถึงพระคุณพ่อ ในเดือนธันวาคมของทุกปี วันที่ 5 ธันวาคม คือ วันสำคัญวันหนึ่งที่คนไทยทุกคนให้ความสำคัญและร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ มากมาย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพ
อ่านต่อ
Single dad (คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว)
  • 21 March 2017
  • 1,366
  • 0
คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เรื่องโดย...บรรณาธิการ ED-TECH             หากพูดถึงครอบครัวที่อบอุ่นนั้น หลายคนคงจะนึกถึงครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อ แม่ ลูก แต่ปัจจุบันครอบครัวของสังคมคนไทยดูจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู
อ่านต่อ
ดอกไม้กับวันสำคัญ
  • 21 March 2017
  • 1,996
  • 0
ดอกไม้กับวันสำคัญ เรื่องโดย...บรรณาธิการ ED-TECH         มนุษย์มีความผูกพันกับดอกไม้และธรรมชาติมาช้านานแล้ว โดยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดอกไม้นั้นได้ถูกถ่ายทอดผ่านทางความรู้สึกนึกคิด และได้พัฒนาจนกลายเป็นความเช
อ่านต่อ