สอนลูกเรื่องมารยาทไทย...ใครเห็นก็เอ็นดู
  • 23 December 2019
  • 397
  • 0
สอนลูกเรื่องมารยาทไทย...ใครเห็นก็เอ็นดู        มารยาทไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย เด็กที่มีมารยาทดี รู้จักกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน มักจะมีคนรักคนเอ็นดูเป็นพิเศษ ในการสอนมารยาทไทยนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มฝึกให้ล
อ่านต่อ