“กิจกรรมวันสงกรานต์”
  • 10 April 2017
  • 1,158
  • 0
“กิจกรรมวันสงกรานต์”     สงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เพราะ เป็นวันฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และยังเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยนากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ
อ่านต่อ