ทำอย่างไร ... เมื่อลูกก้าวร้าว
  • 7 April 2017
  • 2,401
  • 0
   ทำอย่างไร...เมื่อลูกก้าวร้าว     ปัญหาด้านพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ Edtech Creation นำสาระความรู้เกี่ยวกับ ทำอย่างไร...เมื่อลูกก้าวร้าว มาฝากผู้ปกครอง เพื่อจะได้รับมือกับพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้น
อ่านต่อ
เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยี 2 ภาษา
  • 21 March 2017
  • 4,510
  • 0
เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยี  2 ภาษา โดย ปิยนุช พูลทรัพย์ ในปัจจุบันการพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเด็กที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัล มีงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นที่ได้สนับสนุนเกี
อ่านต่อ
AR Book กับเด็กปฐมวัย
  • 21 March 2017
  • 4,328
  • 0
                                                           AR Book กับเด็กปฐมวัย    &
อ่านต่อ