5 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็ก ทำได้ง่ายๆ จากที่บ้าน
  • 11 March 2020
  • 3,294
  • 0
  5 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็ก ทำได้ง่ายๆ จากที่บ้าน เด็กในช่วงอายุ 3 - 6 ปีเป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญ เพราะสมองของเด็กจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ที
อ่านต่อ
เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย
  • 21 March 2017
  • 12,883
  • 0
      ในยุคปัจจุบันเด็กปฐมวัย ได้เจริญเติบโตขึ้นมาในโลกของเทคโนโลยี และได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย ทั้งในแง่ของการใช้เพื่อการจัดการข้อมูล และใช้ในการศึกษา และที่กล่าวถึงโดยทั่วไป เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเด
อ่านต่อ