ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “ครอบครัวของฮามี่” ที่ได้รับรางวัลชมเชย หนั...
  • 25 March 2020
  • 1,550
  • 0
  ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “ครอบครัวของฮามี่” ที่ได้รับรางวัลชมเชย  หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษา
อ่านต่อ