เตรียมความพร้อมให้ลูกเพื่อสอบเข้า ป.1 ด้วยสื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญาและกระบวนการค...
  • 21 March 2017
  • 3,954
  • 0
เตรียมความพร้อมให้ลูกเพื่อสอบเข้า ป.1 ด้วยสื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญาและกระบวนการคิด เรียบเรียง : ผ้าไหม ยังฤทธิ์               เมื่อผู้ปกครองและครูเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เพื่อสอบเข้า ป.1 หรือแม้แต่การทำกิจกร
อ่านต่อ