5 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็ก ทำได้ง่ายๆ จากที่บ้าน
  • 11 March 2020
  • 3,294
  • 0
  5 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็ก ทำได้ง่ายๆ จากที่บ้าน เด็กในช่วงอายุ 3 - 6 ปีเป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญ เพราะสมองของเด็กจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ที
อ่านต่อ