“กิจกรรมวันสงกรานต์”
  • 10 April 2017
  • 1,680
  • 0
“กิจกรรมวันสงกรานต์”     สงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เพราะ เป็นวันฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และยังเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยนากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ
อ่านต่อ
สุขสันต์วันสงกรานต์
  • 2 March 2020
  • 2,225
  • 1
“สุขสันต์วันสงกรานต์”     สงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เพราะ เป็นวันฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และยังเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเค
อ่านต่อ
วันสงกรานต์
  • 21 March 2017
  • 68,514
  • 3
วันสงกรานต์ เรื่อง/เรียบเรียง : ผ้าไหม  ยังฤทธิ์          วันสงกรานต์เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทย จากในอดีตที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย จนถึงในปัจจุบันนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ครอบครัวจะได้อย
อ่านต่อ