หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรม STREAM และดนตรีกับการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้เด็กปฐมวัย
ปิดรับสมัคร
ติดต่อสอบถาม

บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด 
ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

เทคนิคการจัดกิจกรรม STREAM และดนตรีกับการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้เด็กปฐมวัย

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

 


 

หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรม STREAM และดนตรีกับการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้เด็กปฐมวัย

วิทยากร : 1. ดร.ฉัตรวรรณ์  ลัญฉวรรธนะกร
                    ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              2. อ.วรินทร์ธรา ธนไวทย์โกเศส
                    ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    ครูและผู้บริหารโรงเรียนสอนดนตรีและศิลปะ
 
เนื้อหาในการอบรม  :   - ความฉลาดทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
                              - เทคนิคการจัดกิจกรรม STEM Education สำหรับเด็กปฐมวัย
                              - กิจกรรมบูรณาการ STREAM สำหรับเด็กปฐมวัย
                                    ทดลอง "แหล่งกำเนิดเสียง"
                                    สร้างสรรค์ "เครื่องดนตรีมหัศจรรย์"
                              - เทคนิคการจัดกิจกรรมโดยใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหว
                                    ร้อง เล่น " เครื่องดนตรีมหัศจรรย์"
                                    การเล่าเรื่องราวแสนสนุก
ระยะเวลาในการอบรม :  9.00 - 16.00 น.
 
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร : 1,490 บาท/ท่าน 
 

**กรณีสั่งซื้อหลายที่นั่ง กรุณาระบุรายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ 
ในรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าเพื่อความรวดเร็วในการสรุปรายชื่อค่ะ ^^

ผู้ดำเนินโครงการ : บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
ผู้ประสานงาน : วัลภาภรณ์ หนูเนียม  โทร. 086-3309293, 02-954-8301