อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง EF ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว
ปิดรับสมัคร
ติดต่อสอบถาม

 

         
 บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด 
ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 
“เสริมสร้าง EF ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย
ด้วยกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว”
 
 
วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น.  
ห้อง Board Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
 
วิทยากร : 1. อ.ปิยนุช พูลทรัพย์  
                    ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย
                2. อ.วรินทร์ธรา ธนไวทย์โกเศส
                    ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
                    ครูและผู้บริหารโรงเรียนสอนดนตรีและศิลปะ
 
เนื้อหาในการอบรม  :   - ความสำคัญของ Executive Function (EF) ในเด็กปฐมวัย
                                   - การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-6ปี)
                                   - พื้นฐานกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวในเด็กปฐมวัยกับ 
                                      9 องค์ประกอบของ EF
                                   - กิจกรรมบูรณาการดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้าง EF ในเด็กปฐมวัย
 
จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  :  จำนวนจำกัด ( ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง )
 
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร : 820 บาท/ท่าน (**พิเศษซื้อ 2 หลักสูตรลดเหลือ 1,500 บาท)สนใจสมัครทั้ง 2 หลักสูตร คลิก>>> http://www.edtechcreation.com/index.php?mo=28&id=1898097
 

**กรณีสั่งซื้อหลายที่นั่ง กรุณาระบุรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ในรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
เพื่อความรวดเร็วในการสรุปรายชื่อค่ะ ^^

ผู้ดำเนินโครงการ : บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
ผู้ประสานงาน : วัลภาภรณ์ หนูเนียม  โทร. 086-3309293, 02-954-8301