อาจารย์ปิยนุช พูลทรัพย์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ บริษัทเอ็ดเทค ครีเอชั่น มาร่วมเป็นวิทยากรให้คำชี้แนะการจัดโครงการแก่ครูปฐมวัย โรงเรียนราชินีบน
 • 21 March 2017 16:13
 • 357
 • 0
         เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ปิยนุช พูลทรัพย์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ บริษัทเอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด และทีมงาน ได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ แผนกปฐมวัย ของโรงเรียนราชินีบน เป็นวิทยากรให้คำชี้แนะเทคนิคการจ
อ่านต่อ
รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยของบริษัทฯ ได้รับรางวัล เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙
 • 21 March 2017 16:13
 • 461
 • 0
        บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร. นันทิยา  น้อยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล “แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะ&rd
อ่านต่อ
ETC ร่วมกับ Ed-Tech Books จัดอบรมสำหรับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูระดับปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ“แนวทางการจัดหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย”
 • 21 March 2017 16:13
 • 368
 • 0
          บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี(เอ็ด-เทค) จำกัดขอเรียนเชิญผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูระดับปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “แนวทางการจัดหลักสูตรห
อ่านต่อ
ETC ร่วมกับ Ed-Tech Books จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคุณครูปฐมวัยและผู้สนใจ ในหัวข้อ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้รู้สองภาษาด้วยกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21”
 • 21 March 2017 16:13
 • 354
 • 0
          บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี(เอ็ด-เทค) จำกัดขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้รู้สองภาษา
อ่านต่อ
บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ได้ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TKpark ได้จัดกิจกรรม AR พาสนุก
 • 21 March 2017 16:13
 • 479
 • 0
            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผานมา ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TKpark ได้จัดกิจกรรม "ARพาสนุก" โดยมีคุณยุทธินัย ยั่งเจริญ เจ้าหน้าที่กิจกรรมสำนักงานอุทยานการเร
อ่านต่อ