ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 25 April 2017 11:37
 • 686
 • 0
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ในโอากาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา           เมื่อวันที่ ....... ที่ผ่านมา รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ได้รับแต่งตั้งจาก..........................
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร” ที่ได้รับรับรางวัลหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จากโครงการ BookStart ประจำปี 2558
 • 20 April 2017 14:53
 • 575
 • 0
ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร” ที่ได้รับรับรางวัลหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จากโครงการ BookStart ประจำปี 2558           เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักง
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “บูบู้ ยูยู่ หมาหน้าย่นกับแมวหน้าเหี่ยว” ที่ได้รับรับรางวัลหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จากโครงการ BookStart ประจำปี 2557
 • 20 April 2017 12:23
 • 718
 • 0
ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “บูบู้ ยูยู่ หมาหน้าย่นกับแมวหน้าเหี่ยว”             ที่ได้รับรับรางวัลหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จากโครงการ BookStart ประจำปี 2557           
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “กังหัน ที่อ่างขาง” ที่ได้รับรับรางวัลชมเชยหนังสือประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี
 • 20 April 2017 11:43
 • 904
 • 1
ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “กังหัน ที่อ่างขาง” ที่ได้รับรับรางวัลชมเชยหนังสือประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี                     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ท
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “ผ้าไหมกับใบชา เด็กเก่งกล้าพูด เด็กดีกล้าบอก” ที่ได้รับรับรางวัลชมเชยหนังสือประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี
 • 20 April 2017 11:00
 • 479
 • 0
 ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “ผ้าไหมกับใบชา เด็กเก่งกล้าพูด เด็กดีกล้าบอก” ที่ได้รับรับรางวัลชมเชยหนังสือประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี                   เมื่
อ่านต่อ
รางวัล เกียรติภูมิครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 21 March 2017 16:13
 • 533
 • 0
ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับรางวัล เกียรติภูมิครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านต่อ
กรรมการบริหาร บจก.เอ็ดเทค ครีเอชั่นได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายหนังสือแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
 • 21 March 2017 16:13
 • 387
 • 0
     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณพรรณพิลาศ เกิดวิชัย กรรมการบริหาร บจก.เอ็ดเทค ครีเอชั่นและทีมงาน ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายหนังสือแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระองค์ ภายใต
อ่านต่อ
รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยของบริษัทฯ ได้รับรางวัล เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙
 • 21 March 2017 16:13
 • 461
 • 0
        บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร. นันทิยา  น้อยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล “แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะ&rd
อ่านต่อ