บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด 
ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรม STREAM และดนตรีกับการเคลื่อนไหว

เพื่อเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้เด็กปฐมวัย”

อบรมโดย 1. อ. วรินทร์ธรา ธนไวทย์โกเศส ค.บ.ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   2. ดร. พรรณพิลาศ เกิดวิชัย ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 -16.00 น.

ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

 

รีบสมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ 
(ค่าอบรมท่านละ 1,490 บาท)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. หลักสูตร 1 วัน เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ สถานที่ที่กำหนด

2. อาหารว่าง 2 มื้อ จำนวน 1 วัน

3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 วัน

4. เอกสารประกอบการเรียนในหลักสูตร

5. สื่อ อุปกรณ์ และใบงานในการฝึกปฏิบัติ

6. เกียรติบัตรการเข้าร่วมหลักสูตร

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิกเลยค่า^^  >> https://goo.gl/bAfEbm

 *สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมได้ตามรูปภาพด้านล่างเลยค่ะ ^^

    

เนื้อหาการอบรม
- ความฉลาดทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

- เทคนิคการจัดกิจกรรม STEM Education สำหรับเด็กปฐมวัย

- กิจกรรมบูรณาการ STREAM สำหรับเด็กปฐมวัย

    * ทดลอง แหล่งกำเนิดเสียง

    * สร้างสรรค์ เครื่องดนตรีมหัศจรรย์
เทคนิคการจัดกิจกรรมโดยใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหว

    * ร้อง เล่น เครื่องดนตรีมหัศจรรย์

    * การเล่าเรื่องราวแสนสนุก

 

สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณวัลภาภรณ์ หนูเนียม (ปลา)
โทร. 086-330-9293, 02-954-8301
บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
E-mail : edtechcreation@gmail.com

  

 

ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม