กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง สำหรับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2562  วันนี้  EdTech Creation  จะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การดำเนินงาน
ตามปฏิทินฉบับร่างที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีประกาศออกมา  เพื่อให้หน่วยพัฒนาและคุณครูเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การอบรม  โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณครูผู้สมัครนั้นจะอยู่ขั้นสมัครเลือกหลักสูตรที่ตนเองต้องการ  ซึ่งตามปฏิทินฉบับร่างจะเปิดระบบให้
Shopping
ในวันที่ 8-14 มีนาคม 62 แต่ในการประกาศครั้งนี้คุณครูทุกท่านก็ยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไป ถ้ามีข่าวอัพเดท ทาง EdTech Creation 
จะนำมาเสนอให้ทราบใหม่นะคะ หรือถ้าคุณครูท่านใดต้องการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  สามารถติดตามได้ที่  
http://site.ksp.or.th/content.php?site=tpdi&SiteMenuID=4459 

 

                                                    * อ้างอิงจากเอกสารการบรรยายของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
                                                             https://drive.google.com/file/d/1GYCzL913TpvE7yxXtmMK4N2FcPQySV1w/view

 

ทั้งนี้คุณครูยังสามารถแจ้งความจำนงให้ทาง ETC เปิดหลักสูตรในพื้นที่ของตนเองได้โดยคลิก  
 ** แบบสอบถามนี้เป็นเพียงการสำรวจความต้องการเปิดหลักสูตรเท่านั้น ไม่ใช่การสมัครแต่อย่างใด

 

 

กัลยา หีมมิน๊ะ at 20 September 2019 19:49
หลักสูตรพร้อมสถานที่จัดอบรม