เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและแถลงข่าว "การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ณ โรงแรมบางกอกพาเลส โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจำนวนมาก ตลอดจนศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า 400 คน เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวในครั้งนี้

โดยการประชุมดังกล่าวสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยทั่วประเทศ ผ่านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ซึ่งครูทุกคนจะมี Logbook และมี e-Portfolio ในการสะสมชั่วโมง ว่าครูแต่ละคนได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรใดไปแล้วบ้าง และได้มีการตั้งงบพัฒนาครูไว้ คนละ 10,000 บาท/ปี หรือประมาณ 4,000 ล้านบาท สำหรับครูทั่วประเทศ เพื่อให้ครูใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยเงินดังกล่าวนี้ไม่สามารถโอนไปเป็นเงินค่าใช้จ่ายอื่นได้

 

สนใจหลักสูตรคลิก link เลยค่ะ ^^

https://goo.gl/forms/BaMNs9pfJ48We35d2

 
รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://hrd.obec.go.th         

  

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครู เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการรายบุคคล คนละ 10,000 บ. / ปี
คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม ได้ที่ --- http://hrd.obec.go.th/event/425.pdf

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขอเชิญเสนอหลักสูตร (Course) เพื่อการพัฒนาข้าราชการครู

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม ได้ที่ --- http://hrd.obec.go.th/images/a11.pdf

 ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม ได้ที่ --- http://hrd.obec.go.th/event/2ApprovedCourse60pct_20170403_1610.pdf

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้ จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ
ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ "สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
 hrd.obec.go.th
คุณครูที่สนใจหลักสูตรของ
EdTech Creation
ที่ผ่านการรับรองสามารถลงชื่อเพื่อติดตามข่าวสาร  ได้ที่ --- https://goo.gl/forms/grTia9GiNoktYj602

 

 

หากท่านใดสนใจและอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากกระทรวงฯ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ : 
              http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/127.html