ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร”

ที่ได้รับรับรางวัลหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จากโครงการ BookStart ประจำปี 2558

     

 

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเลขาธิการการศึกษาและมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้ประกาศรางวัลผลการประกวดหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 0-6 ปี ประจำปี 2558 จากโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart ซึ่งหนังสือเรื่อง “ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร” ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปี 2558 และทางบริษัทจึงขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

นิทานเรื่อง “ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร” เป็นหนังสือนิทานที่มีเนื้อหามุ่งเน้นให้เด็กเน้นการสังเกตลักษณะ รูปร่าง อาหาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้ง 11 ตัว ผ่านคำเลียนเสียงที่เข้าใจง่าย และได้รับการพัฒนาต่อ ให้สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อการเรียนรู้แบบ Interactive โดย Download แอปพลิเคชั่น “ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร” จาก Play Store (Android) หรือ App Store (ios) แล้วส่องไปบนหนังสือ “ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร” ในหน้าที่ต้องการ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ลักษณะของสัตว์แต่ละชนิด ได้รู้จักกับสัตว์ ทั้ง 11 ตัว ที่อยู่อาศัย, รูปร่างลักษณะ, เสียงร้อง, ท่าทาง รวมถึงพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้น เพื่อเพิ่มทักษะทางการฟังให้กับเด็กเล็ก และกระตุ้นความสนใจแก่เด็กมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปทำกิจกรรมในการพูดคุยร่วมกับลูกน้อยได้อีกด้วย

 

ด้วยเนื้อหาที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย รวมถึงภาพประกอบมีสีสันสวยงาม จึงทำให้นิทานเรื่อง “ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร” ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อใช้เป็นหนังสือสำหรับอ่านเป็นเล่มแรก จากโครงการ BookStart ประจำปี 2558

          หากท่านใดสนใจหนังสือนิทานเรื่อง “ตะลุกปุ๊ก กุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร” สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ https://goo.gl/y1hVTe

           หรือหากสนใจหนังสือแบบฝึก นิทานที่ได้รับรางวัลคู่มือการสอน หรือนิทานที่ได้รับรางวัลเล่มอื่นๆ สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ https://goo.gl/UyI7yC