ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “บูบู้ ยูยู่ หมาหน้าย่นกับแมวหน้าเหี่ยว”
            ที่ได้รับรับรางวัลหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ
3-5 ปี จากโครงการ BookStart ประจำปี 2557
         

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเลขาธิการการศึกษาและมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้ประกาศรางวัลผลการประกวดหนังสือดีสำหรับเด็กอายุ 0-6 ปี ประจำปี 2557 จากโครงการหนังสือเล่มแรก BookStart ซึ่งหนังสือเรื่อง “บูบู้ ยูยู่ หมาหน้าย่นกับแมวหน้าเหี่ยว” ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปี 2557 ทางบริษัทจึงขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

 

     

 

 

        นิทานเรื่อง “บูบู้ ยูยู่ หมาหน้าย่นกับแมวหน้าเหี่ยว” เป็นหนังสือนิทานที่มีเนื้อหาบูรณาการอาเซียนในเรื่องการยอมรับความแตกต่าง (Diversity)  โดยใช้ตัวละครดำเนินเรื่องเป็นหมาหน้าย่น “บูบู้” และแมวหน้าเหี่ยว “ยูยู้” ที่มักถูกเพื่อนๆ ล้อเลียนในเรื่องรูปร่าง หน้าตา ทำให้ทั้งสองเสียใจอยู่บ่อยๆ แต่สุดท้ายเพื่อนๆ ก็เข้าใจว่าทุกคนต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และยอมรับในความแตกต่างของ “บูบู้” และ “ยูยู่” ได้ในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอดแทรกเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะในสังคมปัจจุบันมีคนหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศาสนา แต่ทุกคนล้วนอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน และเราสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังจะได้เรียนรู้ลักษณะของสุนัขและแมวสายพันธุ์ต่างๆ อีกด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

ด้วยเนื้อหาที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย รวมถึงภาพประกอบมีสีสันสวยงาม จึงทำให้นิทานเรื่องนี้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อใช้เป็นหนังสือสำหรับอ่านเป็นเล่มแรก จากโครงการ BookStart ประจำปี 2557

           หากท่านใดสนใจหนังสือนิทานเรื่อง “บูบู้ ยูยู่ หมาหน้าย่นกับแมวหน้าเหี่ยว” สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ https://goo.gl/3VzgVW

           หรือหากสนใจหนังสือแบบฝึก นิทานที่ได้รับรางวัลคู่มือการสอน หรือนิทานที่ได้รับรางวัลเล่มอื่นๆ สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่   https://goo.gl/UyI7yC