ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “กังหัน ที่อ่างขาง” ที่ได้รับรับรางวัลชมเชย
หนังสือประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กอายุ
6-11 ปี

 

       

 

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรางวัลผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2559 ซึ่งมีผู้ชนะการประกวดทั้งสิ้น 67 ราย แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น จำนวน 13 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล โดยนิทานเรื่อง “กังหัน ที่อ่างขาง” ได้รับรับรางวัลชมเชยหนังสือประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ประจำปี 2559 ดยมีนักเขียน ป. ปลาตัวกลมผู้จัดทำภาพประกอบ ฐิราภรณ์และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ดเทค) จำกัด 'คุณพรรณพิลาศ เกิดวิชัย' เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ที่ผ่านมา

 

      

 

 

นิทานเรื่อง “กังหัน ที่อ่างขาง” เป็นหนังสือนิทานที่มีเนื้อหากล่าวถึง ‘กังหัน’ เด็กชายที่สนใจแต่เทคโนโลยี ต้องเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ไปพบกับ ‘ใบปอ’ เด็กหญิงผู้รักในธรรมชาติ ‘ใบปอ’ ชักชวนให้ ‘กังหัน’ ได้รู้จักกับธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ถนนสีชมพู สวนกะหล่ำประดับ สวนบ๊วย นอกจากนั้นยังชักชวนให้ ‘กังหัน’ ที่ไม่ชอบทานผัก เพราะผักมีรสขม ให้หันมาทานผักและผลไม้ปลอดสารพิษอีกด้วย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ดอยอ่างขาง ‘กังหัน’ ไม่ได้สนใจเทคโนโลยีเลย แต่กลับหันมาชื่นชมธรรมชาติ และสนุกกับการเรียนรู้ธรรมชาติรอบๆ ตัวแทน นิทานเรื่องนี้มุ่งเน้นให้เด็กรู้จักการสังเกต สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว รักในธรรมชาติ และมีความสุขกับสิ่งรอบตัว มากกว่าการใช้เทคโนโลยีมากเกินความจำเป็น

 

            

 

ด้วยเนื้อหาที่สนุกสนาน และเป็นเรื่องราวที่สามารถนำไปปรับใช้สอนหรือเป็นคำแนะนำให้กับเด็กได้ อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายที่เน้นสอนให้เด็กหันมาสนใจธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัว มากกว่าสนใจแต่เทคโนโลยีเกินความจำเป็น จึงทำให้นิทานเรื่องนี้ ได้รับรับรางวัลชมเชยหนังสือประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

           หากท่านใดสนใจหนังสือนิทานเรื่อง “กังหัน ที่อ่างขาง” สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่  https://goo.gl/cDnU90

 หรือหากสนใจหนังสือแบบฝึก นิทานที่ได้รับรางวัลคู่มือการสอน หรือนิทานที่ได้รับรางวัลเล่มอื่นๆ สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ https://goo.gl/UyI7yC