บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี(เอ็ด-เทค) จำกัด
ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ "การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม STEM/STREAM Education"
อบรมโดย อ.ปิยนุช พูลทรัพย์ (นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย)
ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รีบสมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้นนะคะ
(ค่าอบรมท่านละ 550 บาท)

*สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมได้ตามรูปภาพด้านล่างเลยค่ะ ^^

 

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย

 

 

ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม