บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด 

ขอเรียนเชิญครูปฐมวัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ "การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม STEM/STREAM Education"
อบรมโดย อ. ปิยนุช พูลทรัพย์ ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย)

ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 -1ุุ6.30 น.
ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

รีบสมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้นนะคะ 
(ค่าอบรมท่านละ 990 บาท)
(ชำระเงินภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 รับฟรี บัตรเงินสดมูลค่า 100 บาท)

           สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
          1. เอกสารประกอบการอบรม
          2. อาหารว่าง (เช้า-บ่าย)
          3. อาหารกลางวันแบบ Buffet
          4. เกียรติบัตร
          5. คูปองบัตรเงินสด 100 บาท (เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2558)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิกเลยค่า^^ >> http://bit.ly/1OQ0K6r


*สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมได้ตามรูปภาพด้านล่างเลยค่ะ ^^

          เนื้อหาการอบรม
-แนวคิด และการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM / STREAM Education
-การจัดกิจกรรม STEM / STREAM Education สำหรับเด็กปฐมวัย
-วิเคราะห์กิจกรรม ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรม STEM / STREAM Education สำหรับเด็กปฐมวัย

สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณวัลภาภรณ์ หนูเนียม (ปลา)
โทร. 086-330-9293, 02-954-8301
บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
E-mail : edtechcreation@gmail.com

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย

 

 

ตัวอย่างบรรยากาศการอบรม