เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณพรรณพิลาศ เกิดวิชัย กรรมการบริหาร บจก.เอ็ดเทค ครีเอชั่น
และทีมงาน 
ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายหนังสือแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระองค์ ภายใต้โครงการการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559
โดยการประกาศรางวัลจัดขึ้นพร้อมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 44 และสัปดาห์หนังสือ
นานาชาติครั้งที่ 14 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

 

      โดยทางบริษัทฯ ได้รับรับรางวัลชมเชยหนังสือประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี 
หนังสือที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังนี้
1. หนังสือนิทานเรื่องกังหันที่อ่างขาง (ผู้ประพันธ์ : ป.ปลาตัวกลม, ผู้วาดภาพประกอบ : ฐิราภรณ์)
2. หนังสือนิทานเรื่องผ้าไหมกับใบชา เด็กเก่งกล้าพูด เด็กดีกล้าบอก (ผู้ประพันธ์ : ฟ้าใหม่, ผู้วาดภาพประกอบ : ฐิราภรณ์)