เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ปิยนุช พูลทรัพย์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ บริษัทเอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด และทีมงาน ได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ แผนกปฐมวัย ของโรงเรียนราชินีบน เป็นวิทยากรให้คำชี้แนะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยให้กับคุณครู และร่วมชมผลงานการทำโครงงานของเด็กในระดับชั้น อนุบาล 2-3      

 

                  

 

 

      อีกทั้งยังได้ร่วมชมการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในกิจกรรม “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ เป็นการแสดงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นผู้แสดง