วันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผานมา ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TKpark 
ได้จัดกิจกรรม "ARพาสนุก" โดยมีคุณยุทธินัย ยั่งเจริญ
เจ้าหน้าที่กิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TKpark ได้พาเยี่ยมชมห้องสมุดต่างๆ ในบริเวณ
อุทยานการเรียนรู้ TKpark และสาธิตการใช้ห้องสมุดมีชีวิตอีกด้วย

     

 
        ทั้งนี้ กิจกรรม "ARพาสนุก" จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2560
ณ "ห้องสมุดเด็ก" ภายใน TKpark
ผู้ที่สนใจทดลองเล่น AR Book หรือเข้าร่วมกิจกรรม
"ARพาสนุก" สามารถสอบถามกติกาได้ที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ภายในห้องสมุดเด็กได้เลยค่ะ
แล้วมาเรียนรู้และเล่นสนุกกันได้ที่ห้องสมุดเด็ก TKpark นะคะ