โรคสมาธิสั้น...แก้ไขได้
 • 1 September 2017
 • 3,785
 • 0
โรคสมาธิสั้น...แก้ไขได้     อ้างอิงภาพประกอบจากหนังสือนิทาน เรื่อง ผ้าไหม กับ ใบชา ในปัจจุบันแนวโน้มของเด...
อ่านต่อ
วันแม่แห่งชาติ ปี 2560
 • 8 August 2017
 • 17,477
 • 0
วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 อ้างอิงภาพประกอบจากหนังสือนิทาน เรื่อง นานาดีใจ      วันแม่แห่งชาติ เป็นว...
อ่านต่อ
หยุด เลี้ยงลูกแบบ “พ่อแม่รังแกฉัน”
 • 27 July 2017
 • 3,905
 • 2
 หยุด เลี้ยงลูกแบบ “พ่อแม่รังแกฉัน”   ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ และมีพลั...
อ่านต่อ
“แก้ปัญหาเมื่อลูกไม่มีเพื่อน”
 • 27 July 2017
 • 9,434
 • 3
“แก้ปัญหาเมื่อลูกไม่มีเพื่อน”                      ...
อ่านต่อ
เมื่อลูกติดเกม
 • 7 July 2017
 • 2,247
 • 0
   เมื่อลูกติดเกม     ปัจจุบันเกมถือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเด็กมากกว่าสื่ออื...
อ่านต่อ
วันอาสาฬหบูชา
 • 7 July 2017
 • 1,003
 • 0
วันอาสาฬหบูชา   วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งจัดให้มีขึ้นท...
อ่านต่อ
อันตรายจากขนมขบเคี้ยว
 • 5 June 2017
 • 7,546
 • 0
อันตรายจากขนมขบเคี้ยว   ในปัจจุบันขนมขบเคี้ยวเข้ามามีบทบาทสำคัญกับเด็กมากขึ้น ด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารับประทาน รสชา...
อ่านต่อ
“ โรคอ้วนในเด็ก ”
 • 9 May 2017
 • 3,040
 • 0
“ โรคอ้วนในเด็ก ”     เด็กที่มีลักษณะอ้วนจ้ำม่ำ หลายๆ คนอาจมองว่าน่ารัก จึงทำให้เกิดค่านิยมอย...
อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา
 • 5 May 2017
 • 3,711
 • 0
  วันวิสาขบูชา            วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันสำคัญท...
อ่านต่อ
“กิจกรรมวันสงกรานต์”
 • 10 April 2017
 • 1,083
 • 0
“กิจกรรมวันสงกรานต์”     สงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เพราะ เป็นวันฉลองวันขึ้นปี...
อ่านต่อ
ทำอย่างไร ... เมื่อลูกก้าวร้าว
 • 7 April 2017
 • 2,427
 • 0
   ทำอย่างไร...เมื่อลูกก้าวร้าว     ปัญหาด้านพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ E...
อ่านต่อ
วันจักรี Chakri Memorial Day
 • 5 April 2017
 • 1,367
 • 0
วันจักรี  Chakri Memorial Day         วันจักรี คือ วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธย...
อ่านต่อ
นิทานพหุปัญญา
 • 21 March 2017
 • 1,064
 • 0
นิทานพหุปัญญา       การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) คือ วิธีการที่ใช้ค...
อ่านต่อ
ทีมผลิต
 • 21 March 2017
 • 558
 • 0
Educational Technology (Ed-Tech)     บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด    &l...
อ่านต่อ
Line Sticker
 • 21 March 2017
 • 1,082
 • 0
                    &nb...
อ่านต่อ
ท่องโลกสมอง
 • 21 March 2017
 • 1,526
 • 0
ท่องโลกสมอง        สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกาย โดยจะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว คว...
อ่านต่อ
แนวการสอนแบบต่างๆ
 • 21 March 2017
 • 1,102
 • 0
การสอน...      การสอน คือ กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุปร...
อ่านต่อ
รู้จักชุดบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาเซียน "อาเซียนปฐมวัย"
 • 21 March 2017
 • 1,991
 • 0
         การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล และประเทศ...
อ่านต่อ
ดอกไม้กับวันสำคัญ
 • 21 March 2017
 • 1,361
 • 0
ดอกไม้กับวันสำคัญ เรื่องโดย...บรรณาธิการ ED-TECH         มนุษย์มีความผูกพันกับดอกไม้และธ...
อ่านต่อ
“STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัย
 • 21 March 2017
 • 2,468
 • 0
เรื่อง : “STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัยโดย : บรรณาธิการ Ed-Tech          ...
อ่านต่อ
Single dad (คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว)
 • 21 March 2017
 • 782
 • 0
คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เรื่องโดย...บรรณาธิการ ED-TECH             หากพูดถึงคร...
อ่านต่อ
การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
 • 21 March 2017
 • 8,318
 • 0
การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องโดย : บรรณาธิการ ED-TECH       ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านคงทราบกัน...
อ่านต่อ
วันงดสูบบุหรี่โลก
 • 21 March 2017
 • 754
 • 0
วันงดสูบบุหรี่โลก เรื่อง : บรรณาธิการ EdTech Creation        จากผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี...
อ่านต่อ
"6Q" ศักยภาพที่สร้างได้
 • 21 March 2017
 • 2,287
 • 0
“6Q” ศักยภาพที่สร้างได้เรียบเรียงโดย บรรณาธิการ EdTech Creation       ปัจจุบันกระแสความ...
อ่านต่อ
“iTunes U” เปิดโลกการศึกษาในยุคไร้พรมแดน
 • 21 March 2017
 • 591
 • 0
“iTunes U” เปิดโลกการศึกษาในยุคไร้พรมแดน เรื่องโดย : บรรณาธิการ EdTech Creation      ...
อ่านต่อ
"12 สิงหาคม" วันแม่แห่งชาติ
 • 21 March 2017
 • 823
 • 0
“12 สิงหาคม” วันแม่แห่งชาติ เรียบเรียงโดย : บรรณาธิการ EdTech Creation         &...
อ่านต่อ
วันสงกรานต์
 • 21 March 2017
 • 66,953
 • 2
วันสงกรานต์ เรื่อง/เรียบเรียง : ผ้าไหม  ยังฤทธิ์          วันสงกรานต์เป็นวันสำค...
อ่านต่อ
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL) สำหรับเด็กปฐมวัย
 • 21 March 2017
 • 12,127
 • 1
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL) สำหรับเด็กปฐมวัย เรียบเรียงโดย : บรรณาธิการ Ed...
อ่านต่อ