ครูสร้างลูกศิษย์ - คิดสร้างสรรค์
 • 27 March 2019
 • 1,073
 • 0
  ครูสร้างลูกศิษย์ - คิดสร้างสรรค์   อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้&...
อ่านต่อ
กิจกรรมการละเล่นของเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 • 13 March 2019
 • 7,634
 • 0
  กิจกรรมการละเล่นของเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย         การละเล่นไทยเป็...
อ่านต่อ
เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 2 : ท่าบริหารการเคลื่อนไหวสลั...
 • 27 February 2019
 • 8,956
 • 0
เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 2 : ท่าบริหารการเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl) การจัดกิจกรรมบริหารสมอ...
อ่านต่อ
เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 1
 • 15 February 2019
 • 1,044
 • 0
เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 1 ท่าบริหารปุ่มสมอง และการผ่อนคลาย การจัดกิจกรรมบริหารสมองศัก...
อ่านต่อ
การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster โดย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์
 • 15 January 2019
 • 973
 • 0
  การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster โดย ดร.นรินธน์  นนทมาลย์ หัวข้อย่่อยการสอนในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยสถา...
อ่านต่อ
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL) สำหรับเด็กปฐมวัย
 • 21 March 2017
 • 16,077
 • 1
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL) สำหรับเด็กปฐมวัย เรียบเรียงโดย : บรรณาธิการ Ed...
อ่านต่อ
“STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัย
 • 21 March 2017
 • 3,414
 • 1
เรื่อง : “STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัยโดย : บรรณาธิการ Ed-Tech          ...
อ่านต่อ
แนวการสอนแบบต่างๆ
 • 21 March 2017
 • 1,940
 • 1
การสอน...      การสอน คือ กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุปร...
อ่านต่อ
รู้จักชุดบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาเซียน "อาเซียนปฐมวัย"
 • 21 March 2017
 • 2,642
 • 0
         การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล และประเทศ...
อ่านต่อ
นิทานพหุปัญญา
 • 21 March 2017
 • 1,751
 • 0
นิทานพหุปัญญา       การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) คือ วิธีการที่ใช้ค...
อ่านต่อ
“iTunes U” เปิดโลกการศึกษาในยุคไร้พรมแดน
 • 21 March 2017
 • 799
 • 0
“iTunes U” เปิดโลกการศึกษาในยุคไร้พรมแดน เรื่องโดย : บรรณาธิการ EdTech Creation      ...
อ่านต่อ