วันแม่แห่งชาติ ปี 2560

วันแม่แห่งชาติ ปี 2560

อ้างอิงภาพประกอบจากหนังสือนิทาน เรื่อง นานาดีใจ

     วันแม่แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของไทยที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา และวันสำคัญนี้ตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ ๑๒ สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย โดยในปี 2560 นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ มีใจความว่า... 

 

สอนให้ลูก   เรียนรู้   สู้ปัญหา

                                                                        พัฒนา    ด้วยตน    จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง  จะก้าว  ได้ยาวไกล

   เพื่อมาเป็น  กำลังไทย   ให้แข็งแรง

 

ในวันแม่ปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ ซึ่งเหมาะที่จะพาคุณแม่ออกไปเที่ยว ไปทำบุญ รวมไปถึงการทำประโยชน์ต่างๆ เพื่อสังคมส่วนรวม และที่สำคัญอย่าลืมแสดงความรักที่มีต่อแม่กันนะคะ 

 

 

แหล่งที่มา

Kapook. คําขวัญวันแม่ 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ. https://hilight.kapook.com. 2560. แหล่งที่มา : view/842. ค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2560.

Edtechcreation. ๑๒ สิงหา รำลึกพระคุณแม่. http://www.edtechcreation.com. 2559 แหล่งที่มา : /th/articles/21457-๑๒-สิงหา-รำลึกพระคุณแม่. ค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2560.