หยุด เลี้ยงลูกแบบ “พ่อแม่รังแกฉัน”

 หยุด เลี้ยงลูกแบบ พ่อแม่รังแกฉัน

 

ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ และมีพลังมากมาย ในการเลี้ยงลูกด้วยความรักนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่เราจะพบว่ามีพ่อแม่บางประเภทที่เลี้ยงลูกแบบ ตามใจลูกมากจนเกินความเหมาะสม ซึ่งเราจะเรียกพ่อแม่ประเภทนี้ว่า “พ่อแม่รังแกฉัน” Edtech creation จึงนำสาระน่ารู้เรื่อง หยุด เลี้ยงลูกแบบ พ่อแม่รังแกฉันมาฝากกันค่ะ

เลี้ยงลูกแบบ พ่อแม่รังแกฉันเป็นอย่างไร ?

พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิด และเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูลูกใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด พ่อแม่จึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของลูก ดังนั้น การที่ลูกจะเติบโตขึ้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนั้น พ่อแม่จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และเมื่อกล่าวถึงพ่อแม่ที่อบรมเลี้ยงดูลูกไม่ดี เรามักจะนึกถึงพ่อแม่ที่ชอบดุด่า ตบตี และกดขี่ข่มเหง แต่นอกเหนือจากพ่อแม่ประเภทนี้ก็คือพ่อแม่ประเภท “พ่อแม่รังแกฉัน” ซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ ยกตัวอย่างได้ ดังนี้ (ดร.แพง ชินพงศ์,ออนไลน์)      
       1. พ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไป หมายถึง พ่อแม่ที่ยอมให้ลูกทุกอย่าง ไม่ว่าลูกจะขออะไรก็ไม่เคยขัด แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรก็ตาม จนทำให้ลูกกลายเป็นคนมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง อยากได้อะไรก็ต้องได้ ใครขัดใจไม่ได้เลย จึงทำให้เป็นคนที่มีนิสัยก้าวร้าวเห็นแก่ตัวและรักใครไม่เป็น       
       2. พ่อแม่ที่เห็นว่าลูกน่ารักไปหมด คือ พ่อแม่ที่รักลูกจนหลง มองว่าลูกของตนนั้นน่ารักกว่าใคร เก่งกว่าใคร ดีกว่าใคร มักเยินยอลูกอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เคยว่ากล่าวตักเตือนลูกเวลาที่ลูกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จึงส่งผลให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับความผิดของตนเอง ชอบโทษคนอื่นอยู่เสมอ มีนิสัยหลงตนเอง ใจดำ จนกลายเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นยากและน่ารังเกียจในสายตาของคนทั่วไป  
       3. พ่อแม่ที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกฉลาด ความฉลาดของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม อันได้แก่การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งมีพ่อแม่หลายคนที่ไม่ได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกในการส่งเสริมทางด้านสติปัญญา ยกตัวอย่างเช่น การให้ลูกหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน และแทปเล็ตมากเกินไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เด็กขาดพัฒนาการในการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทำให้แปลกแยกและไม่มีสังคม     
       4. พ่อแม่ที่ทอดทิ้งลูก มีพ่อแม่มากมายที่มุ่งทำแต่งานหรือยุ่งแต่เรื่องของตนเองโดยไม่มีเวลามาสนใจลูกและใช้วิธีชดเชยที่คิดว่าถูกต้องโดยการซื้อของเล่นให้หรือให้เงินลูกเยอะ ๆ แทน แต่อย่าลืมว่าแท้ที่จริงแล้วของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็คือพ่อแม่นั่นเอง พ่อแม่ที่ทอดทิ้งลูกจะทำให้ลูกรู้สึกว้าเหว่ ขาดความอบอุ่นและคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก ซึ่งส่งผลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนขี้เหงา เข้ากับคนอื่นได้ยากและขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
       5.พ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี มีพ่อแม่มากมายที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม เช่น พูดจาหยาบคาย ขี้โกหก ดื่มสุรา เสพสารเสพติด ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง สุรุ่ยสุร่าย ไม่รักษากฎหมาย ไม่ซื่อสัตย์ ฯลฯ ซึ่งเมื่อลูกได้เห็นความประพฤติเหล่านั้นก็จะซึมซับเข้าไปจนกลายเป็นพฤติกรรมของตนเองโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าเด็กที่พูดจาหยาบคายมักมาจากครอบครัวที่พ่อแม่พูดคำด่าคำให้เขาได้ยินอยู่เป็นประจำ
      จากข้างต้นเราจะเห็นลักษณะการเลี้ยงลูกแบบ “พ่อแม่รังแกฉัน” ซึ่งลักษณะการเลี้ยงลูกแบบผิดๆนี้สามารถส่งผลในระยะยาวต่อลูกได้ อย่าลืมนะคะว่าเราไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดไป ดังนั้นลูกต้องอยู่ได้และดีด้วยตัวของลูกเอง วันนี้ Edtech creation ได้นำลักษณะการเลี้ยงลูกแบบ “พ่อแม่รังแกฉัน” เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตระหนักและ เลิกวิธีการเลี้ยงดูแบบ“พ่อแม่รังแกฉัน” แล้วหันกลับมาเลี้ยงลูกแบบ ให้ลูกรู้จักกับความลำบาก ฝึกลูกให้มีหน้าที่รับผิดชอบ รู้การแบ่งปัน การให้ และเรียนรู้ หรือพยายามทำด้วยตัวเองให้ได้ตั้งแต่เด็ก แล้วท่านจะภูมิใจในความสำเร็จที่ได้จากวิธีการเลี้ยงดูของท่านเองต่อไปค่ะ

 

แหล่งที่มา

มปป. โรคไม่รู้จักความลำบาก” พ่อแม่อย่ารังแกฉัน. http://www.soccersuck.com . 2559. แหล่งที่มา : boards/topic/1382286. ค้นเมื่อ 15 กรกฏาคม 2560.

ดร.แพง ชินพงศ์. พ่อแม่รังแกฉัน” (ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่) . http://www.manager.co.th. 2558. แหล่งที่มา : /qol/viewnews.aspx?NewsID=9580000121697. ค้นเมื่อ 16 กรกฏาคม 2560.

Facebook Page : Play Academy. เรื่อง หยุด!เลี้ยงลูกแบบพ่อแม่รังแกฉัน ค้นเมื่อ 15 กรกฏาคม 2560.