“กิจกรรมวันสงกรานต์”

“กิจกรรมวันสงกรานต์

 

 

สงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เพราะ เป็นวันฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และยังเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยนากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน เป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ในปัจจุบันวันสงกรานต์ถูกนำมาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากสาระและคุณค่าเดิมของประเพณีสงกรานต์ที่เคยปฏิบัติ วันนี้ Edtech creation จึงขอเสนอเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ “กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์” มาฝากค่ะ

กิจกรรม...ก่อนวันสงกรานต์
         เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และต้อนรับชีวิตใหม่ที่จะเริ่มต้นในวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมที่ทำ ได้แก่ การทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ข้าวของต่างๆ รวมทั้งสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น วัด ศาลา บริเวณชุมชน เป็นต้น การเตรียมเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ไปทำบุญ รวมทั้งเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผ้าสำหรับไปไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรดน้ำขอพรด้วย และการเตรียมอาหารในการไปทำบุญ ทั้งของคาวของหวานที่พิเศษ ได้แก่ การเตรียมขนมที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของวันสงกรานต์ นั่นคือ ขนมกวนหรือกาละแม

 

 

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสงกรานต์                                                                                   

1. การทำบุญตักบาตร หรือนำอาหารไปถวายพระที่วัด เพื่อสืบทอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

2. การก่อเจดีย์ทราย (ขนทรายเข้าวัด) จะทำในวันใดวันหนึ่ง ของวันที่ 13-15 เมษายนก็ได้ ผู้ทำบุญจะช่วยกันขนทราย มาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่างๆ ในบริเวณวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ให้ใช้ก่อสร้าง หรือถมพื้นที่ เป็นเรื่องที่ถือว่าได้บุญและสนุกสนาน

3. การปล่อยนกปล่อยปลา เป็นการทำบุญเพื่อแสดงความกรุณาต่อสัตว์ที่นิยมทำในวันสงกรานต์ ซึ่งมีประวัติเล็กน้อย คือ ก่อนหน้าวันสงกรานต์เป็นหน้าแล้งอากาศร้อนจัดน้ำแห้งขอดขาดตอนเป็นห้วงๆ คงเหลือแต่ที่มีแอ่งและหนองน้ำ ปลาก็ตกคลัก อีกไม่ช้าพอน้ำแห้งหมด ปลาเหล่านั้นก็จะต้องตาย ชาวบ้านจึงพากันไปจับปลาที่ตกคลัก ถ้าเป็นลูกปลาจะกินไม่ได้เนื้อได้หนังอะไรก็เลี้ยงไว้ในตุ่มเอาบุญ แล้วนำไปปล่อยในวันสงกรานต์ จึงเกิดเป็นประเพณีปล่อยปลา แล้วรวมถึงการปล่อยนกด้วย

4. การทำบุญอัฐิ เป็นเรื่องที่นิยมทำแบบนิมนต์พระชักบังสุกุลอัฐิของญาติที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วอุทิศส่วนกุศลให้ โดยนิมนต์พระไปยังสถานที่เก็บหรือบรรจุอัฐิ หรือถ้าไม่มีอัฐิจะเขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้ เมื่อบังสุกุลแล้วก็เผากระดาษแผ่นนั้นเสีย เหมือนเผาศพ การทำบุญอัฐิจะทำในวันไหนก็ได้สุดแต่จะนัดหมายกันหรือบางท้องถิ่นอาจจัดรวมกันที่วัดก็ได้

5. การสรงน้ำพระ มีทั้งสรงน้ำพระพุทธรูปและภิกษุ สามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่นอกจากนี้ยังมีการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี เหตุที่มีการสรงน้ำ รดน้ำ สาดน้ำในวันสงกรานต์ เนื่องมาจากความเชื่อ ที่ว่าการสาดน้ำ จะช่วยให้ฝนฟ้าตกบริบูรณ์ประการหนึ่ง น้ำเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีน้ำการเพาะปลูก ทำไร่ไถนาก็ได้ผล และถือกันว่าน้ำเป็นเครื่องชำระมลทินให้สะอาด เหตุนี้น้ำจึงเป็นสิ่งที่ใช้ในพิธีต่างๆ อาบน้ำ ซัดน้ำ หรือรดน้ำ เมื่อทำพิธีสมรส อาบน้ำเมื่อตาย อาบน้ำเมื่อโกนจุก หรือบวชนาค

6. การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยใช้น้ำสะอาด หรือน้ำผสมน้ำอบไทยลอยด้วยดอกไม้สด เพื่อแสดงความเคารพนับถือ ซึ่งการเตรียมของเพื่อแสดงความเคารพนั้นจะต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น

7. การเล่นรดน้ำ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องและมิตรสหาย ด้วยการรดน้ำเพียงเล็กน้อยลงที่ไหล่หรือที่มือ พร้อมกับคำอวยพรให้มีความสุข

8. การสาดน้ำ เป็นการเล่นที่สนุกสนานรื่นเริงอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสงกรานต์ คือ สาดน้ำกันโดยมากจะเริ่มต้นในวันสรงน้ำพระ แต่บางแห่งพอเริ่มสงกรานต์ ก็เริ่มสาดน้ำกันทีเดียว ส่วนใหญ่แล้วใช้น้ำสะอาดมีน้ำอบน้ำหอม หรือแป้งหอมผสมบ้างก็ได้ และไม่ถือเป็นเรื่องเสียหาย

สำหรับ กิจกรรมในวันสงกรานต์ เหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณที่ยังคงคุณค่าแห่งจิตใจ ทำให้ประเพณีสงกรานต์ยังคงอยู่คู่กับคนไทย แสดงถึงสัญลักษณ์ของความเป็นคนไทยในด้านค่านิยมที่สวยงามที่มีอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และจะยังคงอยู่ไปถึงอนาคตสืบต่อกันไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปค่ะ

ก่อนจากกัน... หากใครต้องเดินทางไปเที่ยวหรือต้องกลับต่างจังหวัด ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ขับรถก็ขอให้ขับด้วยความระมัดระวังและมีสติตลอดเวลานะคะ  สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกสนานกับวันหยุดสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

แหล่งอ้างอิง

adminvisa. กิจกรรมในวันสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ Songkran Festival.http://www.educatepark.com.2558. แหล่งที่มา : /วันสงกรานต์/กิจกรรมในวันสงกรานต์/.ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2563.

                  MGR Online.คุณค่าความสำคัญของวันสงกรานต์. http://www.manager.co.th.2548. แหล่งที่มา : /QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9480000047994. ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2563.

________. วันสงกรานต์ ประวัติวันสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์.http://event.sanook.com.2560.แหล่งที่มา : /day/songkran/. ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2563.