ศิลปิน Ukulele บน YouTube กับ หนังสือ "กล้วยหอม"

                             

                             

"Mardi"
Fanpage : https://www.facebook.com/Mardiiiiiiiii
YouTube : https://https://www.youtube.com/MardiiiAsa

"Seenam Zepia"
Fanpage : https://www.facebook.com/zepia8uke
YouTube : https://www.youtube.com/zzzepiaaa

"Kanomroo"
Fanpage : https://www.facebook.com/pages/Kanomroo/180079542045657
YouTube : https://www.youtube.com/user/Kanomroo

"Wanway"
Fanpage : https://www.facebook.com/pages/wanway/132820916822153
YouTube : https://www.youtube.com/user/wanwaymiki

"AomLiTTleBear"
Fanpage : https://www.facebook.com/AomLiTTleBear
YouTube : https://www.youtube.com/AomLiTTleBear

"Baitauy"
Fanpage : https://www.facebook.com/IamBaiTauy
YouTube : https://www.youtube.com/user/baitauy

"คุณจรวย"
Fanpage : https://www.facebook.com/koonjr
YouTube : https://www.youtube.com/user/jradman77

"Yuri Ko"
Fanpage : https://www.facebook.com/yuriko.yu
YouTube : https://www.youtube.com/myyurikoyu

"Sydney"
Fanpage : https://www.facebook.com/SydneyUke
YouTube : https://www.youtube.com/user/tob10115181

"WaWa"
Fanpage : https://www.facebook.com/WawaUkeFanpage
YouTube : https://www.youtube.com/user/sirinuchaum

"Noteinno"
Fanpage : https://www.facebook.com/noteinnoFC
YouTube : https://www.youtube.com/user/noteinno

"Biifernz"
Fanpage : https://www.facebook.com/biifernzfc
YouTube : https://www.youtube.com/biifernz

"Nkojung"
Fanpage : https://www.facebook.com/nkojungHOME
YouTube : https://www.youtube.com/nkojung

"Aomthong"
Fanpage : https://www.facebook.com/AomthonGLoveUke
YouTube :  https://www.youtube.com/TicketMee

"Tookpookblanca"
Fanpage : https://www.facebook.com/Ukeblanca
YouTube : https://www.youtube.com/user/Tookpookblanca

"Kokoh Crunch"
Fanpage : https://www.facebook.com/kokohcrunchfanpage
YouTube : https://www.youtube.com/user/kokohcup

"Juwaii"
Fanpage : https://www.facebook.com/JuwaiiClub
YouTube :  https://www.youtube.com/user/bRownBuRRyz