Single dad (คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว)

คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว 
เรื่องโดย...บรรณาธิการ ED-TECH

 

          หากพูดถึงครอบครัวที่อบอุ่นนั้น หลายคนคงจะนึกถึงครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อ แม่ ลูก แต่ปัจจุบันครอบครัวของสังคมคนไทยดูจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่มาก เนื่องด้วยอัตราการหย่าร้างหรือการแยกทางกันของคู่สมรสมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีลูกแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่นั้นต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกแต่เพียงลำพัง หรือที่เรามักเรียกกันว่า "ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว" 

          ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมี “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” พิ่มมากขึ้นจากอดีตจำนวนมาก อีกทั้งอัตราของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนี้เป็นครอบครัว “คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว” เสียด้วย จากอัตราดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายเริ่มมีบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากอดีต ที่การเลี้ยงดูบุตรมักจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงมากกว่า แน่นอนว่าด้วยสถานภาพของ “คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว” ที่ต้องเลี้ยงดูลูกแต่เพียงลำพังย่อมส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านของชีวิต บางคนอาจถึงขั้นวิตกกังวลว่าตัวเองจะสามารถเลี้ยงดูลูกให้มีความสุขได้หรือไม่ หรือปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหลายท่านถึงกับท้อแท้หมดหวัง ไม่มีกำลังใจที่จะเผชิญกับปัญหา แล้วยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น แต่เมื่อยามใดที่คุณพ่อทั้งหลายท้อแท้ และหมดหวังกับปัญหาในชีวิต ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ‘ยังมีพ่อที่เหน็ดเหนื่อยกว่าเราอยู่….พ่อที่ต้องคอยดูแลลูก ๆ ถึง 60 ล้านคน... พ่อที่ไม่เคยบ่นแม้จะต้องทำงานหนักขนาดไหน และพ่อคนนั้น ก็คือ “พ่ออยู่หัว” ของเราชาวไทยทุกคนนั่นเอง 

 

           เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาตินี้ จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับคุณพ่อที่กำลังเลี้ยงลูกแต่เพียงลำพัง ให้มีกำลังใจในการดูแลลูก และอดทนกับปัญหาที่เกิด ดังนี้...

              “ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือ คิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน”

            สุดท้ายนี้ขอให้  “คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว” ทั้งหลายจงเตรียมตัว และเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา และทางบรรณาธิการ ED-TECH ขอฝากคลิป 2D Animation เรื่อง "เหตุผลของพ่อ" (Father's reason)  ไว้เป็นกำลังใจให้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านด้วยครับ 

                                 

____________________________________________________________________________________________________________

เอกสารอ้างอิง

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. 4 ธันวาคม 2556. “แก้ปัญหาด้วยปัญญา” พระบรมราโชวาท วโรกาสพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2539 (Online). Available URL: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=148342  

           พิมพ์พัดชา กาคำ. 4 ธันวาคม 2556. คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ต้องไม่..เดียวดาย (Online). Available URL: http://icare.kapook.com/content_.php?t_id=0&id=1203