วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

เรื่อง : บรรณาธิการ EdTech Creation

       จากผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปี 2554 ที่ผ่านมาของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 53.9 ล้านคนเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ โดยเพศชายมีสัดส่วนการสูบบุหรี่สูงกว่าเพศหญิงถึง 20 เท่า คือร้อยละ 41.7 และ 2.1 ตามลำดับ ส่วนสาเหตุของการสูบบุหรี่นั้นมาจากปัจจัยทางสังคมด้านต่างๆ เช่น ความเครียด การเลียนแบบกันในสังคม หรือแม้แต่ความอยากรู้อยากลองของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลทำให้เกิดเป็นความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เช่นเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วจะหายจากอาการเครียด หรือสูบแล้วจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ฯลฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์การอนามัยโลกจึงได้เล็งเห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ผิดเหล่านี้ และได้กำหนด “วันงดสูบบุหรี่โลก” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษและอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่แท้จริง...

       สำหรับ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี และในแต่ละปีองค์การอนามัยโลกจะได้คิดหัวข้อที่ใช้ในการรณรงค์ขึ้นมาต่างๆ กันไป โดยในปี พ.ศ.  2557 นี้ ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า Raise taxes on tobacco โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ให้คำจำกัดความเป็นภาษาไทยว่า “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”  นโยบายต่าง ๆ ที่ใช้ในการรณรงค์ปีนี้ จะมุ่งเชิญชวนให้นานาประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลของตนเองขึ้นภาษียาสูบให้เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการตายอันดับต้น ๆ ที่สามารถป้องกันได้ หากเราละเลยเรื่องนี้ไป ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะมีคนตายจากการสูบบุหรี่ถึง 8 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว และเนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมที่จะใกล้ถึงนี้เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” EdTech Creation ของเราจึงมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกมาฝากกันครับ...

จุดเริ่มต้นของ “วันงดสูบบุหรี่โลก”

       “วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1988 ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยองค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งของผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดรับควันเข้าไป จึงได้ริเริ่มจัดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่นั้นลดอัตราการสูบบุหรี่ลง และยังได้ร่วมรณรงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาล เอกชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ ที่นอกจากจะทำลายสุขภาพของคนที่สูบเข้าไปแล้วยังเป็นการทำลายสุขภาพของคนรอบข้างที่เรารักอีกด้วย

โทษของบุหรี่

       บุหรี่ถูกจัดว่าเป็นยาเสพติดเนื่องจาก “ยาเสพติด” ในความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจ โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจ

       นอกจากการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่เป็นประจำจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง โรคระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดโรคบางโรคได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบ ฯลฯ ดังนั้น บุหรี่จึงถือเป็นสิ่งอันตรายต่อสุขภาพ เพราะในควันบุหรี่จะประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน ทาร์ (น้ำมันดิน) เป็นต้น

ควันบุหรี่ ภัยร้ายทำลายสุขภาพลูกน้อย

       บุหรี่ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สูบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควันของบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายของคนที่อยู่รอบข้างด้วย เพราะควันบุหรี่ในอากาศเต็มไปด้วยสารพิษที่เป็นอันตราย และหากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนั้นหากคุณสูบบุหรี่ใกล้กับบริเวณที่ลูกน้อยของคุณอยู่ ควันพิษจากบุหรี่ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพลูกน้อยของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งโต๊ะข่าวคุณภาพชีวิต ASTV ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ได้บอกถึงผลกระทบที่ลูกน้อยของคุณจะได้รับหากสูดควันบุหรี่ไว้ในปริมาณที่มากว่า จะทำให้เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดบวม และมีอัตราของการเกิดโรคหอบหืดเพิ่มมากขึ้นกว่าปรกติด้วย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการติดเชื้อของหูส่วนกลาง และในระยะยาว เด็กที่ได้รับควันบุหรี่จะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่อีกด้วย

       ดังนั้น การสูบบุหรี่นอกจากจะทำให้เสียสุขภาพ เสียบุคลิกแล้ว ยังทำให้คุณเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ และที่สำคัญคุณอาจต้องสูญเสียชีวิตของคุณเอง หรือคนที่คุณรักไปก่อนถึงเวลาอันควร และหากใครที่ตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจัง ก็ขอให้ถือเอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นทำสิ่งที่ดี เพื่อที่จะทำให้ตัวของคุณเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ และที่สำคัญคนรอบข้างที่คุณรักและคนที่รักคุณ ก็จะปลอดภัยจากพิษของควันบุหรี่ด้วย...

       เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับสาระน่ารู้ที่ทาง EdTech Creation นำเสนอในวันนี้ สำหรับครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวน่ารู้ เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝากอีก ต้องคอยติดตามกันนะครับ ...


บรรณานุกรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 9 พ.ศ. 2537 
       หน้าที่ 15-19.

งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
       รามคำแหง. วันงดสูบบุหรี่โลก [Online]. Accessed 15 May 2014. Available from http://
       www.lib.ru.ac.th/journal/may/may31_worldno-tobaccoday.html

ชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, “วันงดสูบบุหรี่โลก 2556” SMART 14, 166 (มกราคม 2557): 6.

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด (Raise taxes on tobacco)” SMART 
       15, 169 (เมษายน 2557) : 13.

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION. บุหรี่: 
       ภาษียิ่งเพิ่ม 
คนตายยิ่งลด. [Online]. Accessed 16 May 2014. Available from http://

       www.ashthailand.or.th/th/news_page.php?id=401

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2554. 
       กรุงเทพมหานคร : สถิติพยากรณ์, 2555.

ASTV ผู้จัดการออนไลน์. “ควันบุหรี่มือสอง” พิษร้ายถึงตาย แม้ไม่ได้สูบเอง. [Online]. Accessed 
       15 May 2014. Available from http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=
       9560000085562