สร้อยข้อมือสื่อรัก

สร้อยข้อมือสื่อรัก
เรื่อง/ภาพ : กิตติพันธ์  ไชยสาร

     

     วันแห่งความรักกำลังใกล้เข้ามาแล้ว หนูๆ ทั้งหลายคงกำลังอยากได้ของขวัญน่ารักๆ สำหรับนำไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ คุณครู หรือว่าเพื่อนๆ อยู่ใช่ไหมล่ะครับ วันนี้ ED-TECH มีไอเดียการทำของขวัญวันวาเลนไทน์แบบง่ายๆ มาฝากกันครับ ซึ่งไอเดียนี้คุณครูสามารถนำไปปรับเพื่อใช้สอนเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในห้องเรียนได้ด้วยนะครับ เพราะเป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้ด้วยตนเอง อุปกรณ์ที่ใช้ก็หาได้ไม่ยาก ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และได้พัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กไปในตัวด้วยครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอเดียที่ว่านี้คืออะไร…?

     สำหรับไอเดียที่ว่านี้ก็คือการประดิษฐ์ “สร้อยข้อมือสื่อรัก” เป็นสร้อยข้อมือที่ประดิษฐ์จากดินน้ำมันนำมาเจาะรูแล้วร้อยกับเชือก และตกแต่งให้สวยงาม เห็นไหมล่ะครับว่าเป็นของขวัญที่ทำได้ง่ายมากๆ ส่วนอุปกรณ์และวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ครับ  

สื่ออุปกรณ์

 1. ดินน้ำมัน / ดินญี่ปุ่น
 2. ไม้จิ้มฟัน / อุปกรณ์สำหรับตัด - แบ่งดินน้ำมัน
 3. กรรไกร
 4. ไหมพรม / เชือก
 5. อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

วิธีทำ

 1. นำดินน้ำมันหรือดินญี่ปุ่นมาปั้นเป็นรูปหัวใจให้มีขนาดต่างๆ กัน
 2. ใช้ไม้จิ้มฟันเจาะรูดินน้ำมันที่ปั้นเสร็จแล้ว สำหรับไว้ใช้ร้อยเชือก
 3. ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ให้ดินน้ำมันแข็งตัว
 4. นำเชือกมาร้อยดินน้ำมัน ผูกปมทั้งสองด้านให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ดินน้ำมัน
  เคลื่อนที่ไป – มา
 5. ตัดเชือกให้มีขนาดพอดีกับข้อมือ หรือจะร้อยสายเชือกให้ยาวขึ้นสำหรับทำเป็นสร้อย
  คอก็ได้
 6. จากนั้นตกแต่งสร้อยข้อมือให้สวยงามตามจินตนาการ

เพียงเท่านี้เราก็จะได้สร้อยข้อมือสื่อรักแสนสวย ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกไปอวดคุณพ่อคุณแม่กันแล้วครับ…

     เมื่อเสร็จแล้วสามารถนำไปผูกข้อมือให้กับเพื่อน คุณครู หรือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้ ถือเป็นงานประดิษฐ์ง่ายๆ ที่เด็กสามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการนำของที่มีอยู่แล้วในห้องเรียนมาปรับใช้ให้ได้ของใหม่ที่ทั้งสวยงาม และสามารถใช้งานได้จริงจากกิจกรรมการประดิษฐ์ “สร้อยข้อมือสื่อรัก” ในข้างต้น นอกจากเด็กๆ จะได้ของขวัญวันวาเลนไทน์เพื่อนำไปมอบให้คุณพ่อคุณแม่แล้ว ยังได้ฝึกทักษะในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วย โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ที่ครอบคลุมประสบการณ์สำคัญทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์-จิตใจ

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

- การปั้นและประดิษฐ์สิ่ง
  ต่างๆ ด้วยดินเหนียว ดิน
  น้ำมัน แท่งไม้ เศษวัสดุ
  
บล็อก ฯลฯ

- การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด และการร้อยวัสดุ

 

- การสร้างสรรค์สิ่งที่
  สวยงาม

- การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ

 

- การแลกเปลี่ยนความคิด
  เห็นกัน

- การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
  ในการเล่นหรือทำกิจกรรม
  ร่วมกัน

- การทำงานศิลปะที่ใช้วัสดุ
  สิ่งของอย่างคุ้มค่า

- การทำกิจกรรมหลาก
  หลายอย่างมีจุดหมาย

- การทำงานศิลปะที่นำวัสดุ
  สิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่

- การลงมือแก้ปัญหาหรือ
  ความต้องการอย่างเป็น
  ระบบ และการใช้สิ่งของ
  เครื่องใช้ชีวิตประจำวัน
  เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา
  หรือ สนองความต้องการ 
  อย่างถูกต้องปลอดภัย

- การแสดงความคิด
  สร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ
  ต่างๆ

- การสร้างสรรค์ชิ้นงานจาก
  รูปเรขาคณิตสามมิติและ
  รูปเรขาคณิตสองมิติ

- การสร้างแบบรูป

             ป็นอย่างไรบ้างครับกับไอเดียการทำของขวัญในวันวาเลนไทน์อย่างง่ายๆ ที่ ED-TECH นำเสนอในวันนี้ เด็กๆ อย่าลืมนำไปลองทำกันนะครับ สำหรับในครั้งหน้าเราจะมีไอเดียอะไรมานำเสนออีกนั้น ต้องคอยติดตามกันนะครับ... 

 

 

 


เอกสารอ้างอิง

 สำนักวิชาการและและมาตรฐานการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวง
          ศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรปฐมวัย. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.