ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “ครอบครัวของฮามี่” ที่ได้รับรางวัลชมเชย หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี

 

ขอแสดงความยินดีกับ นิทานเรื่อง “ครอบครัวของฮามี่” ที่ได้รับรางวัลชมเชย  หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี

 

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรางวัลผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2563 ซึ่งมีผู้ชนะการประกวดทั้งสิ้น 51 ราย แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น จำนวน 13 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 38 รางวัล โดยนิทานเรื่อง ครอบครัวของฮามี่จากผลงานของนักเขียน กระติกและผู้จัดทำภาพประกอบ สุภัสชาได้รับรับรางวัลชมเชยหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี ประจำปี 2563

 

 

นิทานเรื่อง  ครอบครัวของฮามี่  เป็นหนังสือนิทานที่มีเนื้อหากล่าวถึง ครอบครัวของเด็กหญิงฮามี่ซึ่งเป็นชาวมุสลิม ในเนื้อหาได้กล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวของฮามี่ คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่  คุณตา คุณย่า  คุณยาย พี่สาว น้องชาย และเจ้าแมวน้อย พร้อมคำเรียกสมาชิกในครอบครัวของชาวมุสลิม อีกทั้งยังสอดแทรกความรักความผูกพันกันในครอบครัว รวมถึงเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวอีกด้วย     

 

 

ด้วยเนื้อหาที่สนุกสนานและภาพประกอบที่น่ารัก และยังสอดแทรกความรู้ในเรื่องคำเรียกสมาชิกในครอบครัวของชาวมุสลิม  ที่สื่อสารผ่านตัวละครที่มีความน่ารัก สดใส  จึงทำให้นิทานเรื่องนี้ ได้รับรางวัลชมเชยหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี ประจำปี 2563  จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

           หากท่านใดสนใจหนังสือนิทานเรื่อง ครอบครัวของฮามี่สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2WGmNpB

ขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2563จาก https://bit.ly/2vO4Daj