5 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็ก ทำได้ง่ายๆ จากที่บ้าน

 

5 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็ก ทำได้ง่ายๆ จากที่บ้าน

เด็กในช่วงอายุ 3 - 6 ปีเป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญ เพราะสมองของเด็กจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้านให้กับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางด้านร่างกาย

สำหรับการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง การใช้มือ การหยิบจับ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่การเขียนที่ดี การทำงานในชีวิตประจำวัน และการช่วยเหลือตัวเอง สำหรับกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์ที่ดี วันนี้ Edtech Creation ขอนำเสนอ 5 กิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กให้กับลูกได้ง่ายๆ จากที่บ้านมาฝากกันค่ะ

 

1.    กิจกรรมของเล่น ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ของเล่นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเล่นที่ช่วยส่งเสริมการทำงานระหว่างกล้ามเนื้อตาและมือให้กับเด็ก เช่น บล็อกแบบต่างๆ ทั้งบล็อกรูปทรงเรขาคณิต บล็อกพลาสติก เพราะในขณะที่เด็กเล่น บล็อกแบบต่างๆ เด็กจะใช้นิ้วมือในการหยิบจับ ต่อบล็อก ซึ่งเป็นการพัฒนาในด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

2.    กิจวัตรประจำวัน ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจวัตรประจำวันจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้เด็กทำด้วยตนเอง เช่น การแปรงฟัน การสวมใส่หรือถอดเสื้อผ้า การผูกเชือกรองเท้า การติดกระดุมเสื้อ การรูดซิป การใช้ช้อน - ส้อมในการรับประทานอาหาร การดื่มน้ำจากแก้ว เก็บของเล่นไว้ในกล่อง เป็นต้น

3.    อ่านนิทาน ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การเปิด ปิดหนังสือ การอ่านภาพ หรืออ่านตัวหนังสือโดยกวาดสายตาจากซ้ายไปขวา จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อตาและมือให้ทำงานได้อย่างสัมพันธ์กัน

4.    ช่วยเหลืองานบ้าน ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

 งานบ้านบางอย่างอาจช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อเล็ก เช่น การให้เด็กช่วยกวาดขยะทำความสะอาดพื้น จะช่วยฝึกให้เด็กสามารถบังคับกล้ามเนื้อของมือและข้อมือให้มั่งคง การให้เด็กกรอกน้ำใส่ขวด ทำให้เด็กได้ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาโดยควบคุมไม่ให้น้ำหก

5.    สำรวจสวนในบ้าน ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

พาลูกสำรวจสวนในบ้าน สำรวจสิ่งต่างๆ เช่น การสำรวจมด แมลงด้วยการส่องด้วยแว่นขยาย การจับหรือสัมผัสต้นไม้หรือเปลือกไม้เพื่อสำรวจว่ามีผิวเรียบหรือขรุขระ ถ้าในบริเวณบ้านมีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ ลองให้ลูกปลูกต้นไม้ ปลูกผัก โดยให้เด็กเริ่มทำตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูกผัก การพรวนดิน การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย ลักษณะของกิจกรรมการปลูกผักจะมีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เด็กได้ใช้มือ นิ้วมือ และสายตาอย่างสมดุล

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ 5 กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับลูกน้อย ฉบับผู้ปกครอง จาก Edtech Creation  นอกจาก 5 วิธีดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่เราสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กให้กับลูกที่บ้านได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะ

สำหรับครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอะไรมาฝากอีกต้องคอยติดตามกันนะคะ   สวัสดีค่ะ ^^

 

บรรณานุกรม

แม่น้องเล็ก. (2559). กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่ออนาคตที่ดีของลูกน้อย. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2562, จาก https://www.amarinbabyandkids.com.

มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร. (2560). 4 กิจกรรมฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้ลูกวัยอนุบาล. สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2562, จาก https://th.theasianparent.com.

นิติธร ปิลวาสน์. (2559). กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก (Fine-Motor Development Activities). สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2562, จาก http://taamkru.com/th.

nunzmoko. (2561). 6 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2562, จาก https://www.parentsone.com.