มาป้องกันตัวจาก ไวรัสโคโรน่าตัวร้าย กันเถอะ

มาป้องกันตัวจาก ไวรัสโคโรน่าตัวร้าย กันเถอะ

 

ไวรัสโคโรน่า คืออะไร ?

ไวรัสโคโรน่า คือ เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบติดเชื้อ โรคปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งพบได้ทั้งในสัตว์และในคน ซึ่งมีศูนย์กลางการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ แม้จะมีความรุนแรงไม่เท่าสายพันธุ์ก่อนๆ ( ไวรัสซาร์ส (SARS-CoV)  และ ไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ) แต่ก็สามารถพัฒนาตัวเองจนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งในตอนนี้ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหลายรายโดยเฉพาะในประเทศจีน และยังพบในประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยด้วย ในช่วงนี้จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกันนะคะ

ไวรัสโคโรน่า มีอาการอย่างไร ?

            เบื้องต้นจะมีอาการทางเดินหายใจ มีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ไปจนถึงมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไข้สูง ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว ถ้าใครพบว่าตนเองมีอาการข้างต้นแอดมินแนะนำให้ไปพบแพทย์ก่อนนะคะ

ไวรัสโคโรน่า ป้องกันอย่างไร ?

ในกรณีที่ไม่ได้มีการเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า

-          1. ล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกฮอล์สำหรับล้างมือ

-          2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้มีอาการคล้ายไข้หวัด ไอ และจาม

-          3. เมื่อต้องออกไปยังที่สาธารณะ ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

-          4. ปรุงอาหารให้สุก โดยเฉพาะประเภทเนื้อสัตว์ และงดทานอาหารที่ปรุงไม่สุก

-          5. พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์

-         6.  หากมีอาการไข้ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

-          7. พยายามไม่นำมือมาสัมผัสบริเวณ ตา จมูก หรือ ปาก

ในกรณีที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าหากเป็นประเทศที่มีรายงานว่ามีการพบผู้ป่วยจาก เชื้อไวรัสโคโรน่า แนะนำให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ

 

            Edtech creation ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และผู้ป่วยทุกท่านต่อสู้กับ เชื้อโรคตัวร้าย ไวรัสโคโรน่า ขอให้หาทางป้องกันได้ในเร็ววันค่ะ

 

 บรรณานุกรม

กระทรวงสาธารณสุข. (2563). กระทรวงสาธารณสุข เผย 5 วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://bit.ly/2S1uAdy.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2563). ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV). สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://bit.ly/2uBVO2t.

Chewey Blogger. (2563). โคโรน่าไวรัสคืออะไร ติดต่อทางไหน อาการและวิธีป้องกันเป็นอย่างไร. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://bit.ly/2U6YHD8.