คำขวัญวันครู ปี 2563

คำขวัญวันครู ปี 2563


          วันนี้ Edtech creation นำที่มา และคำขวัญวันครู ปี 2563 มาฝากกันค่ะ

ในประเทศไทยนั้นได้มีประกาศเกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2488 ส่วนการจัดงานวันครูนั้นได้มีการจัดครั้งแรก ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มมีการใช้คำขวัญวันครูเมื่อปี พ.ศ. 2522  ซึ่งในช่วงปีแรกๆ นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้กำหนดคำขวัญวันครู ต่อมาได้ใช้คำขวัญจากบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้ามาประกวด และในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบคำขวัญวันครูในแต่ละปีขึ้นมา

โดยใน ปี พ.ศ. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64 ไว้ว่า

 

ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

 

          วันครูปีนี้ เด็กๆ อย่าลืมระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ท่านได้อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี มีความรู้ กันด้วยนะคะ สำหรับคราวหน้า Edtech creation จะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝากนั้น อย่าลืมติดตามกันนะคะ

 

 

ที่มา

คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2562). คำขวัญวันครู. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2562, http://site.ksp.or.th. 

 ยุวดี. (2562). รวมคำขวัญวันครู วันครูแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2562, https://teen.mthai.com.

Admin campus-star. (2562). คำขวัญวันครู ปี 2562 | ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2562, https://lifestyle.campus-star.com.