วันเด็ก 2563

"วันเด็กแห่งชาติ" เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยกรมประชาสงเคราะห์และกระทรวงมหาดไทย ได้รับข้อเสนอของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ว่าประเทศไทยควรมีการจัดงานเฉลิมฉลองสำหรับเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กไทยมากยิ่งขึ้น

 

เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2498

ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยในขณะนั้นประเทศไทยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็น "วันเด็กแห่งชาติ"


จุดประสงค์ของวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

เปลี่ยนวันเพราะฝน

ประเทศไทยจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ก่อนที่จะมีมติให้เปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมอยู่ในฤดูฝน และมีฝนตกเกือบตลอดทั้งวัน ผู้ปกครองจึงไม่สะดวกที่จะพาเด็กๆ มาร่วมงาน จึงได้เปลี่ยนแปลงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 มาจนถึงปัจจุบัน 

 

คำขวัญวันเด็กนั้นมีที่มา

 

ในทุกๆ ปี นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบคำขวัญให้กับเด็กไทย โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2499 ในสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้น ว่า 

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีสมัยต่อมาจึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ว่าจะต้องเป็นผู้มอบคำขวัญให้กับเด็กในทุกๆ ปี และในปีพุทธศักราช 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย ได้มอบคำขวัญสำหรับเด็กไทยไว้ดังนี้

ทราบความเป็นมาและความสำคัญของวันเด็กกันแบบนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาเด็กๆ ออกไปเที่ยวงานวันเด็กกันนะคะ เพราะนอกจากเด็กจะได้เล่นสนุกแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะปลูกฝังการเข้าสังคม การเคารพกฎกติกา ระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและโลกให้กับลูกน้อยของเราอีกด้วยค่ะ

                เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับความรู้ดีๆ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ส่วนในครั้งหน้า Edtech Channel จะนำเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอะไรมาฝากอีกนั้นต้องคอยติดตามกันนะคะ ^^

 

 

 

 

อ้างอิง

กรมประชาสัมพันธ์. (มปป). ประวัติวันเด็ก  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562, จาก  https://www.prd.go.th/

รักลูก (มปป). วันเด็ก ความสำคัญของเด็กในวันนี้กับการเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า.  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562จาก https://www.rakluke.com/

ไทยรัฐ ออนไลน์. (10 มกราคม 2562). เปิดประวัติ “วันเด็กแห่งชาติ” รวมความเป็นมาสุดยาวนานกว่า 64 ปี.  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562,  จาก https://www.thairath.co.th/