สอนลูกเรื่องมารยาทไทย...ใครเห็นก็เอ็นดู

สอนลูกเรื่องมารยาทไทย...ใครเห็นก็เอ็นดู

       มารยาทไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย เด็กที่มีมารยาทดี รู้จักกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน มักจะมีคนรักคนเอ็นดูเป็นพิเศษ ในการสอนมารยาทไทยนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มฝึกให้ลูกตั้งแต่ยังเด็ก ลูกจะค่อยๆ ซึมซับไปซึ่งจะเป็นผลดีกับลูกในการเข้าสังคมในอนาคต วันนี้ Edtech creation นำ 5 ข้อในการสอนมารยาทพื้นฐานให้กับลูกน้อยมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะ

1.  สอนให้ลูก รู้จัก สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ

การยกมือไหว้ทักทายโดยการ “สวัสดี” ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยที่สืบทอดกันมา เป็นการแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ การอ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีอาวุโสกว่า และเมื่อได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งใดจากผู้อื่นควรกล่าวขอบคุณให้ติดเป็นนิสัยเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ได้รับการช่วยเหลือ  และเมื่อลูกทำผิดไปกับเพื่อนหรือผู้ใหญ่ต้องกล่าวขอโทษในตอนนั้นทันที เพื่อแสดงสำนึกผิดต่อการกระทำ และเป็นการไม่ละเลยความรู้สึกของผู้อื่น


ภาพประกอบจากหนังสือนิทานเรื่อง  Porpiang & Porjai's Happiness เล่มที่ 1

 

2.   สอนให้ลูก อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน

การพูดจาสุภาพ อ่อนหวาน ไม่พูดจาเสียงดัง ไม่พูดคำหยาบ และไม่ตะคอกใส่ผู้อื่น พูดด้วยคำสุภาพ มีคำลงท้าย “ค่ะ” “ครับ” ทุกครั้งเมื่อจบบทสนทนา จะทำให้ลูกดูน่ารัก น่าเอ็นดู นอกจากการพูดแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรสอนในด้านการกระทำที่แสดงถึง ความเคารพต่อผู้ใหญ่ รู้จักวางตัว เช่น เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ควรค้อมตัว รับของจากผู้ใหญ่ต้องรับแบบอย่างสุภาพและไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงการอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นเด็กดีมีมารยาท ซึ่งจะเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น


ภาพประกอบจากหนังสือนิทานเรื่อง Porpiang & Porjai's Happiness เล่มที่ 2

 

 

 สอนให้ลูก แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ

        เมื่อต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ควรสอนเรื่องกาลเทศะในการแต่งตัวไปงานให้ลูก ควรแต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่และเวลา แต่งตัวให้สมวัย เน้นเรื่องความสะอาดและความคล่องตัวให้เหมาะสมกับช่วงวัยของลูก


ภาพประกอบจากหนังสือนิทานเรื่อง Porpiang & Porjai's Happiness เล่มที่ 1

 

      สอนให้ลูก ให้เกียรติผู้อื่น

การสอนลูกให้เกียรติผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในวัยเดียวกันหรือผู้ใหญ่ ลูกต้องมีความเกรงใจ ต้องรู้จักระวังความรู้สึกของผู้อื่นด้วย  เช่น ไม่หยิบของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต  ไม่ล้อเลียน และไม่เยาะเย้ยผู้อื่น


ภาพประกอบจากหนังสือนิทานเรื่อง Porpiang & Porjai's Happiness เล่มที่ 1

 

  5  สอนให้ลูก มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน

เริ่มง่ายๆ จาก การให้ลูกแบ่งของเล่น ขนมของกินต่างๆ ให้เพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านก่อน เป็นการแสดงความมีน้ำใจให้ผู้อื่น นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เช่น การช่วยเหลือคนอื่น การบริจาคสิ่งของ เมื่อลูกเห็นพ่อแม่ทำก็อยากจะทำตาม จากนั้น ให้ลูกหัดเลือกเสื้อผ้าหรือของเล่น ของตัวเองที่ไม่ต้องการแล้วนำไปบริจาค แสดงให้ลูกเห็นว่าการให้จะทำให้ผู้อื่นและตัวเองมีความสุข


ภาพประกอบจากหนังสือนิทานเรื่อง Porpiang & Porjai's Happiness เล่มที่ 2

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ 5 ข้อในการสอนมารยาทพื้นฐานให้กับลูกน้อย จาก Edtech creation และสำหรับครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอะไรมาฝากอีกต้องคอยติดตามกันนะคะ   สวัสดีค่ะ ^^

 

 

บรรณานุกรม

นิติธร ปิลวาสน์. (2560). สอนลูกเรื่องการปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่ (Proper behavior with the elderly relatives). สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2562จาก http://taamkru.com.

แม่อ้อ. (2558). 20 มารยาทพื้นฐานที่เด็กไทยควรมี. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2562จาก http://www.doolukkid.com.

สุภาพรรณ ศรีสุข. (2561). เรียนรู้ ‘มารยาทไทย’ สอนลูกไว้ใครเห็นก็รักนะ (ออเจ้า)สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2562จาก https://www.trueplookpanya.com.

happymom.life. (2561). สอนลูกอย่างไรให้เป็นเด็กมารยาทงามสืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2562จาก https://www.happymom.life/th.

rakluke.com. (2561). สอนลูกเรื่องมารยาทไทย 9 ข้อ ไม่ลืมความเป็นไทยไปไหนใครก็รัก. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2562จาก http://www.rakluke.com.

theAsianparent Editorial Team. (2560). สอนลูกให้เป็นคนมีมารยาท. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2562จาก https://th.theasianparent.com.