5 ธันวาคม วันสำคัญของชาติไทย

 

        5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

              1.   เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

              2.  เป็นวันชาติ

              3.  เป็นวันพ่อแห่งชาติ

        โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย

ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ


            วันพ่อแห่งชาติ เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม โดยกำหนดให้ถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเป็นวันพ่อแห่งชาติ และได้ใช้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

 ดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ

      คณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติจึงได้กำหนดให้ใช้ดอกพุทธรักษา เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อ เนื่องจากมีชื่อและความหมายที่เป็นมงคล อีกทั้งมีสีเหลืองอันเป็นสีประจำวัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนั้น การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อ จึงเปรียบเสมือนกับการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพ่อ ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัวนั่นเอง

วัตถุประสงค์ของการจัดวันพ่อแห่งชาติ

1.  เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. เพื่อยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

3.  เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ

4.  เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

5.   เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อ และลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สาควรแก่การยกย่องของสังคม

6.  เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

 

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันพ่อแห่งชาติ

1.   ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน

2.   จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์หรือทำบุญบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงพระคุณพ่อ

3.   จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมยกย่องผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อตัวอย่าง

 

และในวันนี้ Edtech Channel  จึงมีงานประดิษฐ์สนุกๆ มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ นั่นก็คือการประดิษฐ์ ดอกพุทธรักษาจากถ้วยคัพเค้ก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก และยังสามารถนำไปมอบให้คุณพ่อในวันพ่อที่จะถึงนี้ได้ด้วยนะคะ ส่วนอุปกรณ์และวิธีการทำมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ

 

 

 วิธีทำดอกพุทธรักษาจากถ้วยคัพเค้ก 

 

                           อุปกรณ์                                                                                                       วิธีทำ

     ü  ถ้วยคัพเค้ก                                                                              ©     นำถ้วยคัพเค้ก ย้อมสีสวย ตากให้แห้ง

     ü  สีน้ำ                                                                                       ©     เจาะรูตรงกลาง ทำเป็นกลีบดอก ซ้อนกัน ชั้น

     ü  ลวด                                                                                       ©     พันก้านดอกด้วยเทปใส พร้อมนำลวดมาพันเป็นเกลียว

     ü  ไม้เสียบลูกชิ้น (ทำก้านดอก)                                                           ©     นำปลายลวด พันกับก้านดอก ไม้เสียบลูกชิ้น

     ü  เทปใส                                                                                     ©     พันก้านดอก ด้วยสีเขียว

     ü  กรรไกร                                                                                    ©     ตกแต่งประดับกลีบเลี้ยงให้เรียบร้อย

 

                เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับความรู้ดีๆ และกิจกรรมสนุกๆ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ส่วนในครั้งหน้า Edtech Channel จะนำเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอะไรมาฝากอีกนั้นต้องคอยติดตามกันนะคะ ^^

 

 

อ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก. (มปป). วันพ่อแห่งชาติ.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562,  จาก http://www.finearts.go.th.

TLCEdu. (มปป). วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562,  จาก http://www.tlcthai.com.

YongHong. (มปป). ความสำคัญของวันพ่อ วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปีสืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.yonghong.co.th.