ครูสร้างลูกศิษย์ - คิดสร้างสรรค์

 

ครูสร้างลูกศิษย์ - คิดสร้างสรรค์

 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” การสร้างลูกศิษย์ให้มีความคิดสร้างสร้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

 

มาดูวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นกันนะคะ

*********************************************************

1. เวลา สร้างศิลปิน

         เด็กๆต้องการเวลาที่เพียงพอ ไม่เร่งรีบ ในการสำรวจและทำงานให้ออกมาดีที่สุด ดังนั้น เด็กๆ ควรมีเสรีภาพที่จะเลือกทำกิจกรรม และใช้เวลาในกิจกรรมที่สนใจตามความต้องการของเด็กๆเอง

2. พื้นที่ ชื่นชมงานศิลปะ

         เด็กๆ ควรจะมีที่ๆ เหมาะสมในการจัดวางงานที่ยังทำไม่เสร็จเพื่อจะมาต่อเติมได้ในวันต่อไป และเด็กๆ ยังต้องการพื้นที่ที่เพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กทำงานให้ได้ดีที่สุด พื้นที่ที่เหมาะสมควรมีแสงสว่างตามธรรมชาติ สีที่ไม่ฉูดฉาดไม่ลายตา พื้นที่ที่เด็กๆจะสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย มีผลงานตัวอย่างของเด็กๆกันเอง และของครู รวมถึงของจิตรกรชื่อดังด้วยก็ได้ติดอยู่ในห้องเรียน และที่สำคัญคือครูควรจัดให้มีสื่อที่หลากหลาย เชิญชวนให้อยากสำรวจ สืบค้น ใช้ทำการทดลอง หรือประดิษฐ์หรือทำงานในรูปแบบต่างๆ

 

3. สื่อ ราคาถูก สร้างจินตนาการ

         สื่อไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่จัดซื้อมาด้วยเงินจำนวนมาก ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพง แต่อาจจะเป็นสื่อที่สะสมมาเรื่อยๆ เช่น สิ่งที่ทำจากกระดาษทุกอย่าง เครื่องมือในการเขียนและในการวาดภาพต่างๆ กระดาษสี เศษผ้าต่างๆ กระดุม หิน กรวด เปลือกหอย ลูกปัด เมล็ดพืช แป้งโด กาว ดินเหนียว ครีมโกนหนวด เป็นต้น เด็กๆ สามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ได้หลายๆ รูปแบบ ทั้งนี้ สื่อเหล่านี้จะเป็นที่สนใจของเด็กๆ และถูกใช้อย่างหลากหลายวิธีการมากขึ้นเมื่อเด็กๆ มีส่วนร่วมในการสะสม จัดวาง แยกประเภท เก็บเข้าที่เป็นระเบียบด้วย

 

4.บรรยากาศที่ดี ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ

         ห้องเรียนต้องมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆ รู้สึกได้ถึงการยอมรับความผิดพลาดและการสนับสนุนให้เด็กๆ เสี่ยงที่จะทำผิดพลาดและไม่สำเร็จได้โดยไม่ถูกต่อว่าหรือประเมินโดยผู้อื่น การส่งเสริมให้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ วิธีใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนเดิม รวมถึงการยอมรับการเปรอะเปื้อนสี และเสรีภาพตามสมควรและเหมาะสมตกลงยอมรับกันได้ ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 

 

5. เปิดโอกาส เรียนรู้นอกห้องเรียน 

         เด็กๆ จะมีผลงานที่น่าสนใจได้ต่อเมื่อเด็กๆ ได้รับการกระตุ้น หรือรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมากในการค้นพบสิ่งต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและนอกเหนือจากชีวิตประจำวันที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆ ครูจะต้องเป็นผู้ช่วยจัดให้เด็กๆได้รับโอกาสดังกล่าวนี้ เช่น การพาเด็กไปชมละครหรือการแสดงต่างๆ หรือการพาไปทัศนศึกษา การสำรวจสืบค้นนอกสถานที่หรือ สำรวจสังเกตต้นไม้ที่น่าสนใจหรือสัตว์ที่นำมาในห้องเรียนเป็นต้น ทั้งนี้ เด็กๆ อาจจะพิจารณาสิ่งที่เด็กๆ วาดกับของจริงและประเมินแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตัวเด็กเอง ครูต้องงดให้ความเห็นใดๆ

 

อ้างอิง 

รักลูก CLUB. 5 วิธีกระตุ้นจินตนาการให้ลูกเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์สุดครีเอทีฟ.  http://www.rakluke.com. แหล่งที่มา : /public/article. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.  

วิวรรณ สารกิจปรีชา. ครูจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้อย่างไร.  https://sites.google.com. แหล่งที่มา : /site/jannieinwonderland/karna-dek-khea-su-bth-reiyn. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.