กิจกรรมการละเล่นของเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 

กิจกรรมการละเล่นของเล่นพื้นบ้าน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 

      การละเล่นไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กๆ สนุกพร้อมกับซึมซับความเป็นไทยเพื่อสืบต่อกันไปยังรุ่นสู่รุ่น

      การละเล่นไทยที่มากกว่าการเล่น คือสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา พร้อมกับการได้สัมผัสของเล่นที่มาจากธรรมชาติ ด้วยความคิดจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน ไปดูตัวอย่างการละเล่นกันเลยค่ะ

 

รถลากกาบหมาก

                      ต้นหมากเมื่อแก่กิ่งก้านใบก็จะหลุดลงมาทั้งกาบหุ้มด้วย ซึ่งกาบจะมีลักษณะโค้งโอบขึ้นมา เด็กลงไปนั่งได้ ใช้เป็นรถลากอย่างวิเศษ คนนั่งจะจับ ขอบ ทั้งสองของกาบหมากให้แน่นๆ คนลากจะจับทางหมากตรงปลายที่มีใบแล้ววิ่งไป

   

ประโยชน์ ของการเล่นรถลากกาบหมาก

ร่างกาย : ฝึกทักษะการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการวิ่ง การดึง การทรงตัว

อารมณ์จิตใจ : ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน อารมณ์ดี

สังคม : ฝึกเรื่องความเสียสละ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน

สติปัญญา : ช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดินกะลา/ม้ากุ๊บกั๊บ

     ใช้วัสดุพื้นบ้านอย่างกะลามะพร้าวมาเจาะรูร้อยเชือก สำหรับให้เด็กเดินเล่นหรือวิ่งแข่งกัน วิธีเล่น ใช้นิ้วโป้ง และนิ้วชี้ของฝ่าเท้าคีบเชือกแล้วเดิน

 

ประโยชน์ การเดินกะลา

ร่างกาย : ช่วยสร้างความสมดุลในการทรงตัว และทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง แต่สำหรับมือใหม่หัดเดินก็ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าจัดสมดุลร่างกายไม่ดีพอมีโอกาสล้มได้ ข้อควร

ระวัง ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบเล่น

อารมณ์จิตใจ : ช่วยให้เพลิดเพลินสนุกสนาน ฝึกความอดทน

สังคม : ในกรณีที่มีการแข่งขัน จะทำให้มีปฏิสัมพันธ์แก่บุคคลรอบกาย รู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา

สติปัญญา : การแก้ไขปัญหา ลองผิดลองถูกในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการยืนบนกะลามะพร้าว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม้าก้านกล้วย

     นำก้านกล้วยมาตัดเป็นรูปม้า ตอนโคนเป็นหัว ตอนปลายเป็นหาง ใช้สายจากก้านกล้วยโยงเป็นบังเหียน

 

 

ประโยชน์ การเล่นม้าก้านกล้วย

ร่างกาย : ได้ออกกำลังกาย การวิ่ง การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

อารมณ์ จิตใจ : ได้ความสนุกสนาน ร่าเริง

สังคม : การเล่นร่วมกับเพื่อน อาจจะให้เพื่อนเป็นคนซ้อนแล้ววิ่งช้าๆ ไปด้วยกัน

สติปัญญา : เกิดจินตนาการสมมติตัวเองว่าเป็นคนขี่ม้าพาวิ่ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปืนก้านกล้วย

     ตัดก้านกล้วยขนาดตามที่ต้องการใช้มีดบางฝานเป็นแว่น จากข้างล่างขึ้นข้างบนเหลือส่วนหัวติดไว้ไม่ต้องฝานจนหลุด ใช้มือหักขึ้นไปแล้วก็ตบกลับลงมาพร้อมกันเสียงดัง เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ เหมือนเสียงปืน

 

 

ประโยชน์ ปืนก้านกล้วย

ร่างกาย : ได้ใช้กล้ามเนื้อมือ

อารมณ์จิตใจ : ฝึกสมาธิ

สังคม : มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

สติปัญญา : เกิดจินตนาการ ฝึกการคาดคะเน ความคิดสร้างสรรค์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เล่นบักเฮือนน้อย

    เป็นกิจกรรมการเล่นขายของเล่นได้ทั่วไปทั้งในบ้าน ลานบ้าน ใต้ร่มไม้ เล่นได้ทั้งเด็กชายและหญิง แต่มักจะนิยมเล่นในเด็กผู้หญิงโดยการสมมติตนเองเป็นครอบครัว แบ่งบทบาทเป็นพ่อ แม่ ลูก มีอุปกรณ์การเล่นเป็นหม้อข้าวหม้อแกง กะลา ช้อนเก่า วัสดุที่เหลือใช้ และวัสดุตามที่ได้ รวมถึงวัสดุสิ่งของจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ก้อนหิน กิ่งไม้

 

 

ประโยชน์

ร่างกาย : ใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับ หั่น หนีบ ทุบ

อารมณ์จิตใจ : สนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส

สังคม : เล่นร่วมกับเพื่อน การแบ่งปัน 

สติปัญญา : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ ได้ใช้ภาษาในการสื่อสาร

 

 

 

อ้างอิง 

เพ็ญศรี มะลิจันทร์. บทความ กิจกรรมการเล่นของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย.  https://wbscport.dusit.ac.th. แหล่งที่มา : /view/view.php?id=70497. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.

ผู้จัดการออนไลน์. แฝงวิทยาศาสตร์ไว้ใน “ของเล่นภูมิปัญญาไทย”.  http://www.manager.co.th. แหล่งที่มา : /Science/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098575. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.

มุทิตา ทาคำแสน. เล่นแบบไทยสุขใจกับธรรมชาติ.  http://www.la-orutis.dusit.ac.th. แหล่งที่มา : /research1.php. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.