เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 1

เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym)

ชุดที่ 1

ท่าบริหารปุ่มสมอง และการผ่อนคลาย

การจัดกิจกรรมบริหารสมองศักยภาพการเรียนรู้ (brain gym)

     เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เริ่มโดยการเตรียมความพร้อมก่อน การบริหารสมอง คือ

1.       ให้เด็กดื่มน้ำบริสุทธิ์อย่างช้าๆในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ร่างกายดูดซึมน้ำ ซึ่งน้ำจะลำเลียงออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทำให้สมองปลอดโปร่งพร้อมที่จะเรียนรู้

2.       หลังจากนั้นเปิดเพลงบรรเลงเบาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายการบริหารสมองชุดแรกจะเป็นท่าง่ายๆ ในการบริหารสมอง และเพื่อการผ่อนคลาย และเตรียมพบกันท่าบริหารสมองชุดที่ 2 ที่มีความท้าทายขึ้นมาอีกนิดหน่อยในโอกาสใกล้ๆ นี้นะคะ

            เรามาเริ่มบริหารสมองกันเลย อย่าลืมคอยกำลังใจเด็กๆ ด้วยนะคะ

ท่าที่ 1 : ปุ่มสมอง

    1. ใช้มือขวาวางบริเวณที่ใต้กระดูกคอและซี่โครงของกระดูกอก หรือที่เรียกว่าไหปลาร้าจะมีหลุมตื้นๆ บนผิวหนังใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ คลำหาร่องหลุ่มตื้นๆ 2 ช่องนี้ซึ่งห่างกันประมาณ 1 นิ้วหรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดร่างกายของแต่ละคนที่มีขนาดไม่เท่ากัน ให้นวดบริเวณนี้ประมาณ 30 วินาที และให้เอามือซ้ายวางไปที่ตำแหน่งสะดือ ในขณะที่นวดปุ่มสมองก็ให้กวาดตามองจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้ายและจากพื้นขึ้นเพดาน

ประโยชน์ของการบริหารปุ่มสมอง
- เพื่อกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองให้ดีขึ้น
- ช่วยสร้างให้ระบบการสื่อสารระหว่างสมอง 2 ซีกที่เกี่ยวกับการพูด การอ่าน การเขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ท่าที่ 2 : ปุ่มขมับ
    1. ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆวนเป็นวงกลม ประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาที

    2. กวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพื้นมองขึ้นไปที่เพดาน
    

ประโยชน์ของการนวดปุ่มขมับ
     - เพื่อกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนการมองเห็นให้ทำงานดีขึ้น
     - ทำให้การทำงานของสมองทั้ง 2 ซึก ทำงานสมดุลกัน

ท่าที่ 3 : ปุ่มใบหู 
     1. ให้นิ่วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับที่ส่วนบนสุดด้านนอกของใบหูทั้ง 2 ข้าง
     2. นวดตามริมขอบนอกของใบหูทั้ง 2 ข้างพร้อมๆกันให้นวดไล่ลงมาจนถึงติ่งหูเบาๆ ทำซ้ำหลายๆครั้ง ควรทำท่านี้ก่อนอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความจำและมีสมาธิมากขึ้น
    

ประโยชน์ของการนวดใบหู
     - เพื่อกระตุ้นเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงสมองส่วนการได้ยินและความจำระยะสั้นให้ดีขึ้น
     - สามารถเพิ่มการรับฟังที่เป็นจังหวะได้ดีขึ้

ท่าที่ 4 : การผ่อนคลาย
      1. ยื่นใช้มือทั้ง 2 ข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม โดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้า-ออก
ทำท่านี้ประมาณ 5-10 นาที

ประโยชน์ของการบริหารท่าผ่อนคลาย
     - ทำให้เกิดสมาธิเป็นการเจริญสติ 

อ้างอิง 

ธนพล สีสุข. การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้ (Brain Gym) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย. https://www.slideshare.net. แหล่งที่มา : /thanapol77/ss-42180477. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.

สุพัชรา ซิ้มเจริญ. 10 ท่าบริหารสมองให้มีประสิทธิภาพเป็น 2 เท่า. https://www.trueplookpanya.com. แหล่งที่มา : /knowledge/content/50458/-heabod-hea-otherknowledge-. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.