เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 1
 • 15 February 2019
 • 6
 • 0
เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 1 ท่าบริหารปุ่มสมอง และการผ่อนคลาย การจัดกิจกรรมบริหารสมองศัก...
อ่านต่อ
การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster โดย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์
 • 15 January 2019
 • 46
 • 0
  การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster โดย ดร.นรินธน์  นนทมาลย์ หัวข้อย่่อยการสอนในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยสถา...
อ่านต่อ
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL) สำหรับเด็กปฐมวัย
 • 21 March 2017
 • 5971
 • 0
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL) สำหรับเด็กปฐมวัย เรียบเรียงโดย : บรรณาธิการ Ed...
อ่านต่อ
“STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัย
 • 21 March 2017
 • 962
 • 0
เรื่อง : “STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัยโดย : บรรณาธิการ Ed-Tech          ...
อ่านต่อ
แนวการสอนแบบต่างๆ
 • 21 March 2017
 • 360
 • 0
การสอน...      การสอน คือ กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุปร...
อ่านต่อ
รู้จักชุดบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาเซียน "อาเซียนปฐมวัย"
 • 21 March 2017
 • 973
 • 0
         การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล และประเทศ...
อ่านต่อ
นิทานพหุปัญญา
 • 21 March 2017
 • 469
 • 0
นิทานพหุปัญญา       การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) คือ วิธีการที่ใช้ค...
อ่านต่อ
“iTunes U” เปิดโลกการศึกษาในยุคไร้พรมแดน
 • 21 March 2017
 • 393
 • 0
“iTunes U” เปิดโลกการศึกษาในยุคไร้พรมแดน เรื่องโดย : บรรณาธิการ EdTech Creation      ...
อ่านต่อ