ครูสร้างลูกศิษย์ - คิดสร้างสรรค์
 • 27 มีนาคม 2019
 • 164
 • 0
  ครูสร้างลูกศิษย์ - คิดสร้างสรรค์   อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้&...
อ่านต่อ
กิจกรรมการละเล่นของเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 • 13 มีนาคม 2019
 • 587
 • 0
  กิจกรรมการละเล่นของเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย         การละเล่นไทยเป็...
อ่านต่อ
เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 2 : ท่าบริหารการเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2019
 • 766
 • 0
เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 2 : ท่าบริหารการเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl) การจัดกิจกรรมบริหารสมอ...
อ่านต่อ
เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 1
 • 15 กุมภาพันธ์ 2019
 • 146
 • 0
เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 1 ท่าบริหารปุ่มสมอง และการผ่อนคลาย การจัดกิจกรรมบริหารสมองศัก...
อ่านต่อ
การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster โดย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์
 • 15 มกราคม 2019
 • 203
 • 0
  การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster โดย ดร.นรินธน์  นนทมาลย์ หัวข้อย่่อยการสอนในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยสถา...
อ่านต่อ
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL) สำหรับเด็กปฐมวัย
 • 21 มีนาคม 2017
 • 8054
 • 1
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน (Project-based learning : PBL) สำหรับเด็กปฐมวัย เรียบเรียงโดย : บรรณาธิการ Ed...
อ่านต่อ
“STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัย
 • 21 มีนาคม 2017
 • 1587
 • 0
เรื่อง : “STEM Education” กับการศึกษาปฐมวัยโดย : บรรณาธิการ Ed-Tech          ...
อ่านต่อ
แนวการสอนแบบต่างๆ
 • 21 มีนาคม 2017
 • 572
 • 0
การสอน...      การสอน คือ กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุปร...
อ่านต่อ
รู้จักชุดบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาเซียน "อาเซียนปฐมวัย"
 • 21 มีนาคม 2017
 • 1344
 • 0
         การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล และประเทศ...
อ่านต่อ
นิทานพหุปัญญา
 • 21 มีนาคม 2017
 • 605
 • 0
นิทานพหุปัญญา       การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) คือ วิธีการที่ใช้ค...
อ่านต่อ
“iTunes U” เปิดโลกการศึกษาในยุคไร้พรมแดน
 • 21 มีนาคม 2017
 • 461
 • 0
“iTunes U” เปิดโลกการศึกษาในยุคไร้พรมแดน เรื่องโดย : บรรณาธิการ EdTech Creation      ...
อ่านต่อ